Tagfelvételi eljárás

TÁJÉKOZTATÓ FOGORVOSOK RÉSZÉRE A MAGYARORSZÁGON TÖRTÉNŐ EGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSE ELŐTTI TEENDŐKRŐL

ANGOL NYELVŰ TÁJÉKOZTATÓ (ENGLISH VERSION)


Kérjük a Tisztelt Jelentkezőket, hogy az alábbi tagfelvételi űrlap, gépi kitöltését követően, szíveskedjen kinyomtatni, minden oldalát aláírni és az eredeti példányt – a megjelölt mellékletekkel együtt - postai úton vagy hivatali kapun keresztül eljuttatni!

Postai cím:  
1398 Budapest 62, Pf.: 581.

Hivatali kapu: 
Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete
Rövidített név: MOKFTESZ
KRID azonosító: 617710918


Kedves Ifjú Kollégám!

     A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete köszönti Önt, egyben kifejezve jó kívánságait abból az alkalomból, hogy fogorvosi eskütétele után átvette diplomáját. Örülünk, hogy a fogorvosok nagy családja fogorvosdoktorrá fogadta, és Önt is hivatásrendi kamaránk tagjaként üdvözölhetjük.

     Milyen érzés ma gyógyításra felesküdött pályakezdőként kilépni az alma mater falai közül? Menni vagy maradni? Patetikus érzülettel, reménykedve, hivatástudattal felvértezve szolgálni a nemzetet, melyből vétettél, vagy útra kelni, keresni a könnyebb boldogulás, a jövedelmezőbb, biztosabb egzisztencia lehetőségét? Netán pályaelhagyóként már az elején feladni ifjúkori álmokat, hiszen a keserű tapasztalat hamar megtöri a hitet, elapasztja a lelkesedést.

    Számunkra rendkívül fontos, hogy milyen szellemi atmoszféra, szakmai közeg fogadja ifjú kollégáinkat. Bátorító vagy éppen elriasztó szavakkal, gesztusokkal, kollegiális barátsággal vagy kioktató példabeszédekkel találkozik-e először a frissen végzett, midőn átlép a fogorvosi életpálya kapuján. Azon a kapun, melyet valamikor díszesre ácsoltak becsületből, tisztességből, humánumból, és melyet - mély nyomokat hagyva - kikezdett a legújabb kor politikai-társadalmi-szellemi eróziója.

    Kinek higgyünk inkább? Az egészségügy frontjait megjárt kollégáinknak, kik gyakorta adják útravalónak: „Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel”, intve, a pokol küszöbét léped át, és megmerítkezel feneketlen mélységű bugyraiban. Vagy higgyünk inkább a nemes pátosszal fogalmazóknak, akik nagy elődökre hivatkozva prédikálnak a gyógyítás szentségéről, miközben maguk anyagi javak kisajátításán buzgólkodnak?

    Kedves ifjú Kollégáink, ne higgyenek egyiküknek sem, és bár nálunk sincs a bölcsek köve, mi annyit azért mondhatunk: megpróbáltuk az utat, közelről láthattuk a gyógyítás csodáját és néha-ritka ünnepnapokon-a gyógyítás művészetét is. Minden nehézsége, kemény próbatétele ellenére megmaradtunk rajta, mert néhány évtized távlatából is úgy érezzük, megérte!

Próbáld meg Te is, azután ítélj!

Várunk jó szívvel és örömmel!

Dr. Linninger Mercedes
elnök