Hírek


Magyar Nemzet megkeresésére adott interjú

Közel háromszorosára nőtt a közfinanszírozott fogorvosi alap-és szakellátó praxisok havi támogatása, a jelentős összegű emelés javít a helyzeten, de várunk a jövő évi folytatásra – mondta el lapunknak dr. Gerle János, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Fogorvosi Tagozatának elnöke. A fogászati szolgálatok rezsitámogatása 380 ezer forint összegre emelkedett. A Tagozat elnöke elmondta, tavaly az Emberi Erőforrások Minisztériumával folytatott tárgyalásokon született megállapodás értelmében a plust finanszírozásról három lépcsőben állapodtak meg. Ebből az első volt, hogy közfinanszírozott fogorvosi alap- és szakellátó szolgáltatók egyszeri 1,5 millió forint kiegészítő díjazást kaptak 2019. decemberében. A második, mostani lépcső már beépült a költségvetésbe, hiszen innentől kezdve minden hónapban a megemelt összeget kapják a praxisok. A harmadik lépcső pedig 2021. januárjában lesz, addig is folytatjuk a tárgyalásokat, mert rövidesen elkészül a jövő évi költségvetés.

Dr. Gerle János szerint a mostani emelés még nem elegendő: míg az ugyancsak közfinanszírozott háziorvosi praxisok havi 1,8 millió forintnyi finanszírozást kapnak, addig a fogászatok most érték el a havi 1,3 - 1,4 millió forintot, míg a fogorvosi praxisok működtetése nagyságrendileg költségigényesebb, többe kerül. – Ebből az egy hónapra jutó forrásból ki kell fizetni az orvosok és az asszisztensek bérét, a rendelő rezsiköltségét, nem beszélve a fogászatok kiemelt eszköz- és anyagköltségekről – sorolta a szakember. Cél a megalapozott közgazdasági számításokkal alátámasztott finanszírozási volumen elérése.

A mostani 380 ezer forint már érezhető mértékű praxistámogatás, amit üdvözlünk: szükséges, de nem elégséges – fogalmazott a Tagozat elnöke. Kiemelte, továbbra is problémát jelent, hogy kiürülnek az alapellátó praxisok, a rossz életkorfa következtében sokan nyugdíjba vonulnak, ám kevés fiatal választja ezt az utat, mert jelenleg nem teremt biztos és kiszámítható egzisztenciát. Van külső elszívó erő a határon túli elvándorlás, illetve belső is, a magánszektorba. A közös célunk az egészségügyi tárcával, hogy növeljük a betegellátás biztonságát és hogy legalább ne nőjön a betöltetlen közfinanszírozott fogorvosi praxisok száma – összegezte dr. Gerle János.https://magyarnemzet.hu/belfold/javit-a-fogorvosok-helyzeten-az-emeles-7801886/


2020-02-21


2020-02-13

A Kormány 7/2020. (I. 31.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 23. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

„(14) A szakellátást nyújtó fogorvosi szakrendelést működtető fogorvosi szolgáltatók havonta 380 000 Ft összegű rezsitámogatásra jogosultak szakrendelésenként. A havi 380 000 Ft összegű díjazás a heti 30 órás rendelési időben működő szakrendelések esetében kerül kifizetésre, az ennél alacsonyabb rendelési időben működő szakrendelések időarányosan csökkentett mértékű rezsitámogatásra jogosultak. A rezsitámogatás utalványozására a 22. § (3)–(5) bekezdés szerinti díjjal egyidejűleg kerül sor.”

2. § Az R. a következő 76/Y. §-sal egészül ki:

„76/Y. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 7/2020. (I. 31.) Korm. rendelettel megállapított 23. § (13) és (14) bekezdés szerinti díjazásra az érintett egészségügyi szolgáltatók 2020. január hónaptól jogosultak.”

3. § Az R.

a) 22. § (2) bekezdésében az „A finanszírozóval kötött – területi ellátási kötelezettség nélküli – szerződés alapján” szövegrész helyébe az „A finanszírozóval területi ellátási kötelezettségen kívüli közfeladat ellátására kötött szerződés alapján” szöveg,

b) 22.  § (5)  bekezdésben a  „területi ellátási kötelezettség nélküli” szövegrész helyébe a  „területi ellátási kötelezettségen kívüli közfeladatot ellátó” szöveg,

c) 22. § (8) bekezdésében a „területi ellátási kötelezettség nélkül működő” szövegrész helyébe a „területi ellátási kötelezettségen kívüli közfeladatot ellátó” szöveg,

d) 23. § (13) bekezdésében a „130 000 Ft” szövegrészek helyébe a „380 000 Ft” szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

 miniszterelnök


2020-02-03

Térítésmentes Távoktatás – 2020. I. félév

A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete korábbi évek gyakorlatához híven folyamatosan törekszik minél több térítésmentes továbbképzést szervezni, hogy a kollégák anyagi terheit csökkenthesse, ezért a távoktatást 2020. évben is tagi szolgáltatásként tagjai számára térítésmentessé tette.

Szeretnénk a kollégák „otthonába” vinni a pontszerzés lehetőségét és őszintén reméljük, hogy növekedni fog a felhasználói kör és a számítógépet rendszeresen használó táptalajon „felnövekvő” fiatal kollégák mellett sikerül megnyernünk a középső generációt, valamint az örökifjú idősebb korosztályt is.

A távoktatási tanfolyamokhoz folyamatos csatlakozási lehetőség és a regisztráció biztosított.

Jelentkezni kizárólag az OFTEX portálon keresztül lehet. (www.oftex.hu)

 

Kódszám:

Cím:

Kredit pont:

Időszak:

SE-FOG/2020.I./00005

Fogorvosi Távoktatás 2020 I.1

5

2020.01.15 – 2020.03.10.

SE-FOG/2020.I./00044

Fogorvosi Távoktatás 2020 I.2

5

2020.05.01 – 2020.06.11.

Díja: a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete rendezett tagdíjjal rendelkező tagjai részére térítésmentes.

Kreditpont: a továbbképzésről szóló 64/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet 4.§ (3) bekezdése szerint évente 20 pont írható jóvá.

Célcsoport: a fogorvosi diplomával, vagy fogorvosi diplomával megszerezhető szakképesítéssel rendelkezők számára a tanfolyamon megszerzett pontszám a „szabadon választható” pontok közé kerül jóváírásra.

Őszintén reméljük, hogy a kollegák minél nagyobb számba kihasználják ezt a lehetőséget.


2020-01-14

Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar közleménye az 50., 60., és 65. éve végzett fogorvosok részére

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara örömmel tájékoztatja volt hallgatóit, hogy részükre jubileumi díszoklevelet adományoz.
Tájékoztatjuk azokat a fogorvosokat, akik diplomájukat az Egyetem jogelődjénél, a Budapesti Orvostudományi Egyetemen,
1955-ben, (vas díszdiploma),  1960-ban, (gyémánt díszdiploma) és 1970-ben (arany díszdiploma) szerezték meg és szakterületükön legalább 30 évig dolgoztak,  az arany, gyémánt és vas díszoklevél ünnepélyes átvétele érdekében 2020. április 30-ig a Fogorvostudományi Kar Dékáni Hivatalához (1085 Budapest, Üllői út 26.) vagy a kovacs.katalin@dent.semmelweis-univ.hu  e-mail címen nyújthatják be kérelmüket.
A kérelemben kérjük feltüntetni az oklevél keltét, a diplomában szereplő nevet, rövid szakmai életrajzot és értesítési címet.
A jubileumi díszoklevelek átadására előre láthatóan 2020. szeptember végén vagy október hónapban kerül sor, a pontos időpontról meghívó útján küldünk értesítést.


Kapcsoldó dokumentumok

2020-01-08


2020-01-02

Közfinanszírozott alap- és szakellátásban résztvevők juttatása - 2019. december

Tisztelt Kollégák!

Hivatalos forrásból, örömmel értesültünk arról, hogy a közfinanszírozott alap- és szakellátásban gyógyító fogorvos kollégáknak a minisztériummal történt megállapodás eredményeként folyósították az első ütemben tervezett 1.5 millió forintot.

A fogászati kassza összege 2020-ban, majd 2021-ben további 2 ütemben, összességében 43%-al bővül.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a tárgyalásokon és azok előkészítésében rendkívül aktívan résztvevő kollégáimnak, dr. Nagy Katalinnak az MFE elnökének és dr. Hermann Péternek, a Tagozat elnökének, aki tárgyalási stratégiájával, felkészültségével és határozottságával oroszlánrészt vállalt a siker elérésében. A MOK korábbi alelnökeként, a Tagozat elnökeként köszönöm mindazoknak, akik támogatták szakmai érdekvédelmi küzdelmeinket.

 Békés, boldog Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt kíván,


Dr. Gerle János

elnök


2019-12-20

HCV szűrés határidejének módosítása

Tisztelt Tagjaink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Közlöny 2019. december 17-i 207. számában megjelent a 18/1998. (VI.3.) NM rendelet módosítása, mely szerint az egészségügyi dolgozók HCV szűrésének határideje 2020. június 30-ra módosult.


2019-12-19

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő tájékoztatója a fogászati szolgáltatók egyszeri többletfinanszírozásáról (2019.12.19)

Ahogy azt már korábban Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr és Prof. Dr. Horváth Ildikó államtitkár asszony is elmondta, az ágazatvezetés kiemelt célja a fogászati ellátás finanszírozási helyzetének folyamatos javítása. Ennek érdekében a közfinanszírozott fogorvosi alap- és szakellátó szolgáltatók egyszeri kiegészítő díjazásban részesültek 2019. decemberben. A heti 30 órában működtetett közfinanszírozott fogorvosi szolgálatok és szakrendelések esetében egyszeri 1,5 millió forint került kifizetésre, alacsonyabb rendelési idő esetén időarányosan csökkentett díj került megállapításra. Az idei évben az egyszeri kiegészítő díjazás fedezete 4 460,0 millió forint.

Budapest, 2019. december

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

Forrás: 

http://www.neak.gov.hu/friss_kozlemenyek/neak_tajekoztato_egyszeri_fogaszati_tobbletfin.html 


2019-12-19

Alkotmánybíróság 3250/2019. (X.30.) határozata - Iskolafogászat

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3250/2019. (X. 30.) AB HATÁROZATA alkotmányjogi panasz elutasításáról Az Alkotmánybíróság teljes ülése alkotmányjogi panasz tárgyában – dr. Pokol Béla előadó alkotmánybíró és dr. Schanda Balázs alkotmánybíró párhuzamos indokolásaival – meghozta a következő h a t á r o z a t o t: Az Alkotmánybíróság az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 8. § (7) bekezdése, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 1. § (2) bekezdés a) és c) pontja, valamint 2. § (1) és (2) bekezdése, továbbá az  önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) és (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt elutasítja.

A határozat teljes terjedelemben a fenti linkre kattintva megtekinthető.


2019-11-20

  Következő