Hírek


Díszoklevelek átadása

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara Jubileumi Díszoklevelek átadását tervezi 2024. évben is az 50, 60 és 65 évvel ezelőtt végzett hallgatóik részére.
Felhívásuk az alábbi linken elérhető:
https://semmelweis.hu/fok/2023/11/27/jubileumi-arany-gyemant-vas-diszoklevelre-torteno-jelentkezes-es-tudnivalok-2024/  


2023-11-28

ÉVKÖZBENI MINIMÁLBÉR EMELÉS HATÁSA A DOLGOZÓI FIZETÉSEKRE

Tisztelt Kollégák!

A kormány kivételesen év közben megemelte a minimálbér és a kötelező szakmunkás bérminimum összegét. Tagjainkban felmerült a kérdés, hogy ez hogyan érinti a szakdolgozók jelenlegi bérezését. Ezzel kapcsolatban az alábbiakban Mart László adótanácsadó tájékoztatását továbbítjuk tagjaink felé.

Az eddigi szokásoktól eltérően, rendhagyó módon év közben megállapításra és kihirdetésre került az új, feltételezhetően (további módosításig, vagy új rendelet hiányában) a 2024. évben is érvényes minimálbér és szakmunkás bérminimum. Az új rendeletet december 1-jétől kell alkalmazni. Vállalkozó fogorvosok körében kérdésként merült fel, hogy a szakdolgozók bérezését a kihirdetett és a Magyar Közlöny 164. számában megjelent, a legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) és bérminimum megállapításáról szóló 508/2023 (XI.20.) Korm. rendelet milyen mértékben érinti? Tekintettel arra, hogy a rendelet a legkisebb munkabér összegét írja elő, amelynél az egészségügyi szakdolgozói bértábla E oszlop első sorának legkisebb összege is magasabb, a munkáltató és munkavállaló eltérő megállapodásának, szerződésének hiányában a decemberi béreket semmilyen mértékben nem módosítja.

A rendeletet viszont alkalmazni kell a nem egészségügyi munkakörben foglalkoztatott személyek esetén, ahol a novemberi bérezés nem éri el a minimálbér, legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakör esetén a bérminimum összegét. Ha a munkaszerződésben rögzített munkabér a minimálbérnél, illetve a bérminimumnál magasabb, akkor a szerződésben rögzített összeget kell alkalmazni. Amennyiben a szerződésben rögzített munkabér kisebb, mint a december 1-jétől hatályba lépő új minimálbér vagy bérminimum, úgy a rendelet által bevezetett új minimálbérrel vagy bérminimummal kell számolni, melyet a kötelező levonásokat követően január 10-ig kell a dolgozónak kifizetni és a levont adókat és járulékokat 12-ig szükséges átutalni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére. Természetesen a dolgozók és szakdolgozók bérezését a törvényeken és rendeleteken kívül a munkáltató és a munkavállaló által kötött munkaszerződés is szabályozza, így konkrét kérdésre, csak a konkrét szerződések ismeretében kerülhet válasz. Jelen levél, mint adószakmai álláspont azt kívánja hangsúlyozni, hogy a minimálbér és garantál bérminimum eltérő megállapodás hiányában nem változtatja az egészségügyi szakdolgozói béreket, mert a kötelezően alkalmazandó bértábla sora magasabb összeg alkalmazását írja elő. Erre való tekintettel az "E" kategóriába tartozó szakdolgozói béremelési igény megalapozatlan.

Mart László
adótanácsadó
PM. ny. sz: 2118530


2023-11-22

Fogorvostudományhoz kapcsolódó határterületek II. - 2023.10.06.

Október 6-án ismét megrendeztük a Fogorvostudományhoz tartozó határterületek című, 14 pontra akkreditált szabadon választható továbbképzésünket az ELTE budai campusán.
Az izgalmasnak ígérkező program ismét teltházat eredményezett.
Kiváló előadóink a szélrózsa számos irányából közelítették meg a fogászatot. Prezentációikért ismét fogadják köszönetünket! 
Önöknek, a szakmai közönségnek pedig hálásak vagyunk, hogy érdeklődésükkel, figyelmükkel, gratulációikkal ismét hozzájárultak ahhoz a jó érzéshez, hogy érdemes e szép szakmát képviselni!


2023-10-16

SZAKELLÁTÁS, ISKOLAFOGÁSZAT

Tisztelt Kollegák!

Augusztus 14-én, amint az honlapunkról és facebook felületünkről is kiderül, Dr. Takács Péter Államtitkár Úrhoz címzett levelünkben sürgős intézkedést szorgalmaztunk a méltatlanul alulfinanszírozott szakellátók és iskolafogorvosok ügyében.
Államtitkár Úr ügyünket a finanszírozásért felelős Államtitkár helyettes jogkörébe utalta, aki mielőbbi személyes találkozást sürgetve végül szeptember 26-án fogadta küldöttésgünket magam, és két tapasztalt szakellátó Alelnökünk személyében.
Az iniciális tárgyaláson vázoltuk a régóta fennálló, megoldásra váró problémák mellett
- a rezsitámogatás állandó elmaradásának kérdését
- és a szakdolgozói bérek támogatására rendelt, de praxistámogatásnak addresszált díjtétel adójogi problémából adódó diszkriminációját.
A jó hangulatban telt megbeszélésen alapvetések megvilágítása mellett befogadó hangot, közreműködési hajlandóságot tudhattunk magunkénak.
Feladatunk a következő időkben a részletes – általuk igényelt formátumú – munkaanyag összeállítása, melyekhez a szükséges adatok begyűjtését azonnal megkezdtük.

 


2023-09-29

Praxistámogatás - HIPA

Tisztelt Kollégák!

A MOK Fogorvosok TESZ felkérésére Mart László adótanácsadó az elmúlt napokban megjelent praxistámogatás HIPA vonatkozásában az alábbi tájékoztatást állította össze, melyet érdemes az abban foglaltak alapján minden érintettnek a könyvelőjével egyeztetni.  

 

Tisztelt Területi Ellátási Kötelezettséggel Rendelkező Fogorvosok!

A Kormány 428/2023 (IX.14.) megjelent rendelete alapján módosul az eddig megszokott bértámogatás rendszere. Tekintettel arra, hogy a bértámogatás nem szabadfelhasználású, azt csak és kizárólag a bérekre és azok közterheire lehetett felhasználni, nem képezte a helyi iparűzési adó alapját, mivel a helyi iparűzési adó megállapításának kiindulási pontja az árbevétel nem pedig az összes bevétel. A frissen megjelent rendelet normaszövegéből viszont a praxisok általános támogatása állapítható meg, hasonlóan az évekkel ezelőtti fix támogatási elemekhez, így ez szabad felhasználású, melynek okán a praxis árbevételét növelő tétel és így a helyi iparűzési adó alapjának megállapításakor is figyelembe kell venni.

Természetesen a helyi iparűzési adó alapjának megállapítását számos tényező, vállalkozási forma, választott adózási forma is befolyásolja, így továbbra is érdemes utána számolni, főképp közeledve a 2024-es évhez, hogy ki milyen adózási formával járna jobban. Azon praxisok, amelyeknek az árbevételhez és teljes bevételhez viszonyított legnagyobb kiadása továbbra is a személyi jellegű ráfordítások összege, akkor érdemes utána számolni, hogy a KIVA adónem hatálya alá történő áttérés kedvezőbb adózást biztosít-e a praxisnak? KIVA adóalanyok a helyi iparűzési adót egyszerűsített formában is megállapíthatják, ahol a helyi adó megállapításának nem kiindulópontja az árbevétel, hanem a KIVA szerint keletkezett adóalap 120 %-a.

Hamarosan zárjuk a szeptember hónapot, tehát négy gazdasági negyedév adatai állnak rendelkezésre, melynek alapján el lehet végezni azon adómegtérülési számításokat, hogy célszerű-e áttérni KIVA adónemre. A KIVA számtalan előnye mellett lehetnek némi kockázatok is, melyet csak a pontosan vezetett könyvelés adatai alapján lehet felelősségteljesen megítélni, ezért célszerű, hogy a praxisvezetők egyeztessenek könyvelőjükkel és az új rendelet fényében tervezzék a jövő évet! Természetesen az eddig bértámogatásként megkapott összegeket továbbra is egyéb bevétel 96-os főkönyvi számlák, míg a támogatás további elemeit 91-es főkönyvi számlákon célszerű könyvelni.

Mart László
adótanácsadó
Pm. ny. sz: 2118530A tájékoztatás - a gyorsabb és könnyebb elérhetőség érdekében - a MOK Fogorvosok Területi Szervezete facebook oldalán is megosztásra került. 
https://www.facebook.com/groups/2438740643056170/permalink/3472239293039628/

Csatlakozzon Ön tagjaink sorába!


2023-09-19

Adózási lehetőségek a fogorvosi gyakorlatban Kisvállalati adó a közfinanszírozott fogászati praxisban

A MOK Fogorvosok Területi Szervezetének felkérése a fogászati praxisok adómérséklésének szándékával, figyelemmel a helyi iparűzési adóra és a bértámogatási rendszerre, jelen cikkben Mart László adótanácsadó a KIVA adózási formát mutatja be. 


2023-09-19


2023-09-15

Szakellátó és iskolafogorvosok kapcsán megküldött megkeresés

Tisztelt Kollegák!

Az alapellátásban megjelenő nehézségek mellett egyre nagyobb súly nehezedik a minden juttatásból, kompenzációból kimaradó szakellátó és iskolafogorvos kollégákra.

Az ügyük előremozdítása érdekében ma megkereséssel fordultunk Dr. Takács Péter egészségügyi államtitkárhoz.

A levél IDE KATTINTVA érhető el.


2023-08-14

ANALOGUE LIMITED - DIGITAL UNLIMITED? 2023. OKTÓBER 19 - 21

Tisztelt Kollégák!

A MOK Fogorvosok Területi Szervezetének tagi szolgáltatásai közt évek óta nagy sikere van a Magyar Fogorvos című folyóiratunk hasábjain publikált cikkekhez kapcsolódó akkreditált távoktatásnak.

E siker egyik fontos záloga az az olasz kiadóvállalat, aki rendelkezésünkre bocsájtja a kollégáink által később magyarra fordított cikkeket. 

Örömmel teszünk most eleget kérésüknek azzal, hogy megosztjuk az általuk szervezett konferenciát, melynek részleteiről az alábbi linken bővebben is tájékozódhatnak!

https://colloquium.dental/en/


2023-08-14

Szakdolgozói béremelésre vonatkozó adószakmai állásfoglalás

Tisztelt Kollégák!

A 2023 július 1-jétől az egészségügyi szakdolgozók besorolási bértáblája módosult és a fizetési osztályok emelkedtek. Sokszor merül fel a kérdés, hogy szükséges-e a munkaszerződés módosítása, illetve feltétlenül kötelező-e szakdolgozó munkabérét növelni?

A MOK Fogorvosok Területi Szervezete fogászati praxisokra specializálódott adótanácsadót kért fel, hogy adjon tájékoztatást tagjainknak és segítsen eligazodni a jogszabályok útvesztőjében, addig is amíg Dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár ígérete szerint a szakdolgozói bértámogatás fedezetét a praxisok megkapják.

Ezúton Mart László adótanácsadó tájékoztatását továbbítjuk tagjaink felé.

Mindemellett továbbra is fenntartjuk, hogy a joggyakorlat alapján Dr. Békássy Szabolcs korábban már szintén megosztott gondolatai is helytállóak:

"Nincs arról tudomásunk továbbra sem, hogy az egészségügyi alapellátásban dolgozó szakdolgozók 18%-os béremelésének fedezetéhez ne lenne meg kormányzati szándék, sőt több nyilvános fórumon megtörtént a közelmúltban ennek a bejelentése az egészségpolitikai döntéshozók részéről. Jelenlegi információnk szerint az ehhez szükséges források elkülönítésére is már sor került, a kifizetés technikai megvalósításához szükséges jogszabály módosítása pedig folyamatban van. Érthető, hogy sokakat aggodalommal töltött el, hogy a NEAK júliusi tablójában még nem látták ezeket a forrásokat, mindazonáltal ezek kifizetése akár visszamenőlegesen is meg fog történni. Arra kérlek Benneteket, hogy azon praxisok esetében, ahol a szakdolgozók bére nem érte el az „E” kategória szerinti mértéket, beszéljetek a könyvelőtökkel, hogy a források rendelkezésre állását követően utólagos kifizetésként számolják majd el a bérszámfejtés során, addig pedig a korábbi mértékű béreket fizessétek ki. Úgy gondolom, hogy a szakdolgozókat a 18%-os emelésről tájékoztatni tudjátok."


Kollegiális üdvözlettel

Dr. Linninger Mercedes
elnök


2023-08-07

  Következő