Hírek


Térítésmentes Távoktatás – 2020. I. félév

A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete korábbi évek gyakorlatához híven folyamatosan törekszik minél több térítésmentes továbbképzést szervezni, hogy a kollégák anyagi terheit csökkenthesse, ezért a távoktatást 2020. évben is tagi szolgáltatásként tagjai számára térítésmentessé tette.

Szeretnénk a kollégák „otthonába” vinni a pontszerzés lehetőségét és őszintén reméljük, hogy növekedni fog a felhasználói kör és a számítógépet rendszeresen használó táptalajon „felnövekvő” fiatal kollégák mellett sikerül megnyernünk a középső generációt, valamint az örökifjú idősebb korosztályt is.

A távoktatási tanfolyamokhoz folyamatos csatlakozási lehetőség és a regisztráció biztosított.

Jelentkezni kizárólag az OFTEX portálon keresztül lehet. (www.oftex.hu)

 

Kódszám:

Cím:

Kredit pont:

Időszak:

SE-FOG/2020.I./00005

Fogorvosi Távoktatás 2020 I.1

5

2020.01.15 – 2020.03.10.

SE-FOG/2020.I./00044

Fogorvosi Távoktatás 2020 I.2

5

2020.05.01 – 2020.06.11.

Díja: a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete rendezett tagdíjjal rendelkező tagjai részére térítésmentes.

Kreditpont: a továbbképzésről szóló 64/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet 4.§ (3) bekezdése szerint évente 20 pont írható jóvá.

Célcsoport: a fogorvosi diplomával, vagy fogorvosi diplomával megszerezhető szakképesítéssel rendelkezők számára a tanfolyamon megszerzett pontszám a „szabadon választható” pontok közé kerül jóváírásra.

Őszintén reméljük, hogy a kollegák minél nagyobb számba kihasználják ezt a lehetőséget.


2020-01-14

Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar közleménye az 50., 60., és 65. éve végzett fogorvosok részére

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara örömmel tájékoztatja volt hallgatóit, hogy részükre jubileumi díszoklevelet adományoz.
Tájékoztatjuk azokat a fogorvosokat, akik diplomájukat az Egyetem jogelődjénél, a Budapesti Orvostudományi Egyetemen,
1955-ben, (vas díszdiploma),  1960-ban, (gyémánt díszdiploma) és 1970-ben (arany díszdiploma) szerezték meg és szakterületükön legalább 30 évig dolgoztak,  az arany, gyémánt és vas díszoklevél ünnepélyes átvétele érdekében 2020. április 30-ig a Fogorvostudományi Kar Dékáni Hivatalához (1085 Budapest, Üllői út 26.) vagy a kovacs.katalin@dent.semmelweis-univ.hu  e-mail címen nyújthatják be kérelmüket.
A kérelemben kérjük feltüntetni az oklevél keltét, a diplomában szereplő nevet, rövid szakmai életrajzot és értesítési címet.
A jubileumi díszoklevelek átadására előre láthatóan 2020. szeptember végén vagy október hónapban kerül sor, a pontos időpontról meghívó útján küldünk értesítést.


Kapcsoldó dokumentumok

2020-01-08


2020-01-02

Közfinanszírozott alap- és szakellátásban résztvevők juttatása - 2019. december

Tisztelt Kollégák!

Hivatalos forrásból, örömmel értesültünk arról, hogy a közfinanszírozott alap- és szakellátásban gyógyító fogorvos kollégáknak a minisztériummal történt megállapodás eredményeként folyósították az első ütemben tervezett 1.5 millió forintot.

A fogászati kassza összege 2020-ban, majd 2021-ben további 2 ütemben, összességében 43%-al bővül.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a tárgyalásokon és azok előkészítésében rendkívül aktívan résztvevő kollégáimnak, dr. Nagy Katalinnak az MFE elnökének és dr. Hermann Péternek, a Tagozat elnökének, aki tárgyalási stratégiájával, felkészültségével és határozottságával oroszlánrészt vállalt a siker elérésében. A MOK korábbi alelnökeként, a Tagozat elnökeként köszönöm mindazoknak, akik támogatták szakmai érdekvédelmi küzdelmeinket.

 Békés, boldog Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt kíván,


Dr. Gerle János

elnök


2019-12-20

HCV szűrés határidejének módosítása

Tisztelt Tagjaink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Közlöny 2019. december 17-i 207. számában megjelent a 18/1998. (VI.3.) NM rendelet módosítása, mely szerint az egészségügyi dolgozók HCV szűrésének határideje 2020. június 30-ra módosult.


2019-12-19

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő tájékoztatója a fogászati szolgáltatók egyszeri többletfinanszírozásáról (2019.12.19)

Ahogy azt már korábban Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr és Prof. Dr. Horváth Ildikó államtitkár asszony is elmondta, az ágazatvezetés kiemelt célja a fogászati ellátás finanszírozási helyzetének folyamatos javítása. Ennek érdekében a közfinanszírozott fogorvosi alap- és szakellátó szolgáltatók egyszeri kiegészítő díjazásban részesültek 2019. decemberben. A heti 30 órában működtetett közfinanszírozott fogorvosi szolgálatok és szakrendelések esetében egyszeri 1,5 millió forint került kifizetésre, alacsonyabb rendelési idő esetén időarányosan csökkentett díj került megállapításra. Az idei évben az egyszeri kiegészítő díjazás fedezete 4 460,0 millió forint.

Budapest, 2019. december

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

Forrás: 

http://www.neak.gov.hu/friss_kozlemenyek/neak_tajekoztato_egyszeri_fogaszati_tobbletfin.html 


2019-12-19

Alkotmánybíróság 3250/2019. (X.30.) határozata - Iskolafogászat

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3250/2019. (X. 30.) AB HATÁROZATA alkotmányjogi panasz elutasításáról Az Alkotmánybíróság teljes ülése alkotmányjogi panasz tárgyában – dr. Pokol Béla előadó alkotmánybíró és dr. Schanda Balázs alkotmánybíró párhuzamos indokolásaival – meghozta a következő h a t á r o z a t o t: Az Alkotmánybíróság az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 8. § (7) bekezdése, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 1. § (2) bekezdés a) és c) pontja, valamint 2. § (1) és (2) bekezdése, továbbá az  önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) és (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt elutasítja.

A határozat teljes terjedelemben a fenti linkre kattintva megtekinthető.


2019-11-20

Elment Kollégánk a „márványtábláról” Elhunyt Dr. Szívós István, a Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika egyetemi adjunktusa

Még általános iskolás voltam, amikor megküzdve az időeltolódással, izgatottan vártam a montreali olimpiai játékok vízilabda tornájáról a közvetítést. Aki látta, annak úgy tűnt, a vízilabda a földkerekség legegyszerűbb játéka: fel kell úszni az ellenfél kapujáig, ott be kell játszani a labdát középre, és aki ott áll, az bedobja. Ez a valaki - a Center -,  abban a csapatban Dr. Szívós István volt, és azóta, amióta a technika megengedi, hogy csodálatos víz alatti felvételeken láthassuk, mi történik a víz alatt, az biztos, cseppet sem irigyli senki Szívós doktort, hogy négy negyeden keresztül élvezhette a back-ek társaságát, a szó szerinti élveboncolást. Abban a csapatban szinte mindenki doktor volt, úgyis játszottak, tanították a pólót a világnak, olimpiai bajnokok lettek. Csak úgy mellesleg Pista volt kétszer Európa-bajnok, és volt világbajnok is, és beválasztották az úszók halhatatlanjai közé.

Amikor a ’80-as évek második felében fogorvostanhallgatóként Gyermekfogászat gyakorlaton oktatóm lett, nem jutottam szóhoz a büszkeségtől, megtiszteltetéstől, mondanom sem kell, sokszor kértük, hogy a szakmai dolgok mellett meséljen az olimpiáról. Mindig boldogan tette, és mi mindig megmosolyogtuk, amikor a Krúdy Gyula utcai rendelő helyiségei között áthaladva le kellett hajtania a fejét, amikor a szobába bejött, mert nem fért át az ajtón. A gyerekek, a kis páciensei imádták, mi pedig nem tudtuk elképzelni, hatalmas kezeivel, hogy fér be a csöppségek szájába (ne felejtsük, attól a kéztől Dolgusin is rettegett). Mindig megoldotta, és alázattal, empátiával közeledett a gyerekekhez, akik természetesen nem tudták, ki az, aki próbál a fájdalmukon segíteni, csak azt lehetett látni, hogy mindig megnyerte a bizalmukat.

A ’90-es évek közepén engem ért a megtiszteltetés, hogy riportot készíthettem vele a Magyar Fogorvos újság számára, lakásán fogadott és boldogan vette elő az albumból a megsárgult képeket. Hatalmas sportcsalád az övé, volt mit mutatnia. Édesapja is olimpiai bajnok volt, fia világbajnok.

Sportsikerei közül, mikor megkérdezett, hogy szerintem mire a legbüszkébb, én azonnal Montrealt vágtam rá. Ő határozottan kijavított és elmesélte, mekkora dolog volt, amikor Fradi elnökként a ’90-es évek közepén, az elnöksége alatt elmondhatták, hogy egyszerre lett bajnok a labdarúgó-, a vízilabda-, a kézilabda-, a kosárlabda- és a jégkorongcsapat.

Rá mindenki a sportteljesítménye miatt emlékezik, de ne felejtsük el, választott hivatásában, a fogorvoslásban is maradandót alkotott. Ő volt, aki felismerte, hogy a fogyatékkal élő gyerekek fogorvosi ellátásához fel kell építeni egy olyan rendelőt, ahol együtt tud dolgozni aneszteziológus és fogorvos és a II. számú Gyermekgyógyászati Klinikán kialakított speciális műtőben évtizedeken keresztül volt a fogorvos konzulens.

Most, nyár végén, amikor Egyetemünk alapításának 250 éves évfordulója alkalmából Nyári Egyetemet szerveztünk, az elsők között hívtuk meg Szívós Istvánt, és nem véletlenül a szekciónak, amelyen Ő is részt vett, „Orvosok a márványtábláról” nevet adtuk. A felkérésünket rögtön elvállalta, sőt örömünkre az esti filmklubra is eljött, ahol a Szabadság, szerelem című filmről beszélgettünk. A film 1956-ban játszódik, a melbourne-i olimpia vízilabda tornájának emlékezetes magyar-szovjet mérkőzését eleveníti fel, és ugyan Pista akkor még csak 8 éves volt, de édesapja aranyéremmel jött onnan haza, így ő is sokat hallott az ott történtekről, ezt osztotta meg velünk.

Ha valaki belép a Semmelweis Egyetem főépületébe, az Üllői út 26-ba, álljon meg egy pillanatra, nézzen fel balra és látni fogja Dr. Szívós Istvánt a márványtáblán.

Hajtsunk fejet, és tisztelegjünk legendás élete előtt!

 

Pista!

Nyugodj békében!

  

Hermann Péter


2019-11-14

Tájékoztatás EESZT csatlakozási kötelezettségről – 2020. január 1.

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt tagságot, hogy 2020. január 1. határidővel valamennyi egészségügyi szolgáltatószámára, így a fogorvosok számára is(magánszolgáltatók is!) kötelező az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (EESZT) való csatlakozás, 2020. június 1. napjától pedig az adatszolgáltatás.

A csatlakozás menetével és az adatszolgáltatással kapcsolatos tudnivalókat az alábbi linken találják:

https://e-egeszsegugy.gov.hu/maganszolgaltatoi-csatlakozas-2019

Az esetleges kérdéseikkel kérjük, hogy közvetlenül az EESZT működéséért felelős Állami Egészségügyi Ellátó Központhoz (ÁEEK) legyenek szívesek fordulni az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

cím: 1125 Budapest Diós árok 1-3.

telefonszám: +36 1 920 1050

email: helpdesk.eeszt@aeek.hu


2019-10-22

Tájékoztatás

A MOK Fogorvosok Területi Szervezetének meghívására 2019. augusztus 30-i elnökségi ülést meglátogatta dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár, mely annak a közel egytucat megbeszélésnek az eredménye, melyet az utóbbi félévben a MOK Fogorvosok Területi Szervezete az Államtitkársággal folytatott.

A megbeszélés során Államtitkár Asszony ismertette az EMMI javaslatát, hogy melyek azok a lépések, amelyek alapján több lépcsőben, 2021-ig bezárólag a fogorvosi ellátórendszer plusz forráshoz juthat:

1.)    2019. évben egyszeri, nem beépülő, egyösszegű 1.500.000 Ft-os támogatásban részesülne a fogorvosi alap- és szakellátás

2.)    2020.01.01-től a bázisba beépülve, a rezsitámogatás összege havi 380.000,- Ft-ra emelkedne, amely az alapellátásnál a jelenlegi 130.000,- Ft-hoz képest plusz 250.000,- Ft, a szakellátásnál (mivel eddig nem részesült rezsitámogatásban) 380.000,- Ft emelkedést jelentene.

3.)    2021.01.01-től ez a beépült rezsitámogatás összege még további 140.000,- Ft-tal emelkedne, mind az alap-, mind a szakellátásnál, így elérve az 520.000,- Ft/hó rezsitámogatás összegét.  

Az elnökség tagjai a javaslatot megvitatták, melyet követően szavazással nyilvánítottak véleményt.

A 24 fő szavazati jogú elnökségi tagból 22 fő volt jelen. Az ismertetett javaslatot 19 fő támogatta (86,3%) és 3 fő (13,6%) ellenezte.    

Az elnökség jelezte, hogy ennek az összegnek valamilyen úton a kb. 12%-nyi közalkalmazotti állománynál is meg kell jelennie.

A jelenlévők továbbá hangsúlyozták, hogy ezen intézkedések első lépésnek fogadhatók el, hiszen még így sem zárult a háziorvosi és fogorvosi ellátórendszer finanszírozása között kialakult olló. Amennyiben a továbbiakban az alapellátás többi résztvevője emelésben részesül, akkor a fogorvosoknak szánt juttatásnak együtt kell mozognia annak a mértékével.

 

Dr.

Név

Tisztség

Szavazat

Dr.

Mérei Eszter

Baranya megye

Igen

 

Ianosné Dr. Gurzó Mária Magdolna

Békés megye

Igen

Dr.

Farkas Tamás Béla

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Igen

Dr.

Linninger Mercedes

Budapest

Igen

Dr.

Füzesi Helga

Csongrád megye

Igen

Dr.

Szappanos Mária

Fejér megye

Igen

Dr.

Gyenes Mária Magdolna

Győr-Moson-Sopron megye

Igen

Dr.

Czeglédy Mária

Hajdú-Bihar megye

Igen

Dr.

Fekete Tünde

Heves megye

Igen

Dr.

Kovács Éva

Jász-Nagykun-Szolnok megye

nem volt jelen

Dr.

Mészáros Márta

Komárom-Esztergom megye

Igen

Dr.

Kerényi Csaba

Nógrád megye

Igen

Dr.

Kárász Anikó

Pest megye

Nem

Dr.

Vajda Levente

Somogy megye

Igen

Dr.

Karászi Zsolt András

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nem

Dr.

Oszbach Richárd József

Tolna megye

Igen

Dr.

Schultz Antal

Vas megye

Igen

Dr.

Ritoók Judit Ibolya

Veszprém megye

Igen

Dr.

Nagy Ákos

Zala megye

Nem

Dr.

Herczeg Olga

alelnök

Igen

Dr.

Skapinyecz Tibor

alelnök

Igen

Dr.

Jáky László

titkár

nem volt jelen

Dr.

Piros Zsuzsanna

titkár

Igen

Dr.

Hermann Péter

elnök

Igen


2019-09-03

  Következő