III. AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSRA ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK FINANSZÍROZÁSÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

1997. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

43/1999. (III.3.) Kormányrendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól.

217/1997. (XII.1.) Kormányrendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet

térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról

9/1993. (IV.2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről [12. melléklet]

48/1997. (XII. 17.) NM rendelet

a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról

51/1997. (XII.18.) NM rendelet

a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető, betegségek megelőzését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról  és a szűrővizsgálatok igazolásáról