Főoldal


 

 

 

 

Gion Gábor

pénzügyekért felelős államtitkár

Pénzügyminisztérium

Tisztelt Államtitkár Úr!

Telefonbeszélgetésünkre hivatkozva küldöm Önnek a fogászati szakma felhívását, melyet tisztelettel kérem, hogy megbeszélésünk értelmében továbbítani szíveskedjen az érintett kormányzati vezetőknek.  

Tisztelettel üdvözli:

Dr. Gerle János

elnök


 

Tisztelt Fogászati Szolgáltató!

A kihirdetett veszélyhelyzetben nyújtható fogászati ellátás finanszírozásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk.

A kihirdetett veszélyhelyzet miatt szükséges egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2020. (III. 14.) EMMI rendelet 2. §-a által módosított, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 23. §-a, valamint Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr rendelkezése alapján a kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt a fogászati alap-és szakellátás keretében kizárólag sürgősségi ellátás nyújtására kerülhet sor.

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM. rendelet 12. számú mellékletében szereplő fogászati beavatkozások közül a kihirdetett veszélyhelyzet időtartamára vonatkozóan a 7S Sürgősségi ellátás térítési kategóriában jelenthető beavatkozások kerülnek elszámolásra.

A fogászati sürgősségi ellátás körébe tartozó beavatkozásokat a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról szóló 48/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A NEAK honlapján a Szakmának » Gyógyító-megelőző ellátás » Alapellátás » Fogászati ellátás menüpontban elérhető a Fogászati szolgáltatások elszámolásának feltételei című táblázat, melyben szerepel, hogy mely fogászati beavatkozások jelenthetők a 7S Sürgősségi ellátás térítési kategóriában.

Tisztelettel:

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő


 

 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
MINISZTER

Ctt: minden fogorvos

Tárgy: lélegeztető gép és altatógép adatszolgáltatás

Tisztelt Kolléga Asszony! Tisztelt Kolléga Úr!

Kérem szíves tájékoztatását arról, hogy a birtokában hány lélegeztető gép és hány altatógép van, továbbá az előbb említett gépek közül hány használható és hány nem használható.

Kérem, hogy a fentiek szerint elkészített adatszolgáltatást ma legkésőbb 14:00 óráig a miniszter@emmi.gov.hu email címre megküldeni szíveskedjen.

Budapest, 2020. március 17.


Tisztelettel:

Prof. Dr. Kásler Miklós 


 

 

Tisztelt Kollegák!

A Kormány országos veszélyhelyzetet hirdetett ki. Március 14-én a miniszter módosított rendeletet jelentetett meg, mely szerint a közfinanszírozott fogorvosi rendelők sürgősségi ellátást nyújtanak. A MOK-nak, mint köztestületnek nincs hatósági jogköre, csak ajánlásokat fogalmazhatunk meg, továbbá felhívjuk a kollegák figyelmét a rendeletek megjelenésére és széles körben tájékoztatjuk azokról a fogorvostársadalmat. A fogorvosi alap-és szakellátó szolgálatok a sürgősségi ellátás szempontjából körülbelül azonos beavatkozásokat végeznek el, ezért azt javasoljuk, hogy a szakellátó kollegák is vegyék figyelembe a módosított rendeletet. Mivel a rendelet hatálya nem terjed ki a magán egészségügyi szolgálatokra, a sürgősségi ellátás biztosítása számukra nem kötelezettségként jelenik meg. Ettől függetlenül úgy gondoljuk, hogy az egészségügyi személyzet, annak családtagjai, a betegek fokozott járványveszélynek vannak kitéve. Így a magánpraxisokra is értelemszerűen többet, mint ajánlást jelent a széleskörű betegellátás korlátozása, a sürgősségi ellátásra való áttérés.  

Összeállítottunk egy információs csomagot, amely most naprakész információkat gyűjt össze.

Mivel azonban a helyzet naponta, sőt óránként változhat, ezt igyekszünk folyamatosan frissíteni.

A napi járványhelyzetnek megfelelően, azt folyamatosan követve az Országos Hivatal és a Fogorvosok TESZ titkársága is átalakítja működését.

Megszűnik az ügyfélfogadás, a munkatársak otthon látják el a titkársági feladatokat. Telefonon és elektronikus eszközökkel mindannyian elérhetőek vagyunk, de a cselekvési lehetőségeink korlátozottak lehetnek. Kérem, hogy ezt mindannyian vegyétek figyelembe és segítsük egymás munkáját.

A kapcsolattartásra vonatkozó információk az alábbi linken elérhetőek: https://www.kamara.fogorvos.hu/?module=news&fname=elerhetoseg

A COVID-19 rendkívüli, számunkra még eddig ismeretlen járványhelyzetet teremtett. Az egészségügyi veszélyhelyzetben mindannyian kiszolgáltatottak vagyunk, de a sürgősségi ellátást nyújtó kollegáink, az egészségügyi személyzet a legveszélyeztetettebb. Rájuk kellene a legjobban vigyáznunk, mely a jelenlegi körülmények között a legnehezebb. Közösen tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy mindannyian egészségesen kerüljünk ki ebből a küzdelemből.

MOK Fogorvosok TESZ Elnöksége nevében,

kollegiális üdvözlettel

Dr. Gerle János

A mellékelt dokumentumokat összeszerkeztve, kivonatosan tesszük közzé.

Az alábbiaknak köszönöm szakmai segítéségét: Dr. Bágyi Kinga, Dr. Hajdú Róbert, Dr. Herczeg Olga, Dr. Hermann Péter, Dr. Karászi Zsolt András, Dr. Nagy Ákos, Dr. Varga István, Dr. Zsoldos Márton


 
Előző Következő