Főoldal

Tisztelt Kollégák!

Az elmúlt időszakban számtalan megkeresés érkezett hozzánk az EESZT adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése miatt. Korábban már tájékoztatást adtunk, hogy e témakörben felvettük a kapcsolatot az ÁEEK EESZT Fenntartási és Üzemeltetési Főosztályával. A MOK Fogorvosok Területi Szervezete 2019. december 13-i elnökségi ülésen meghívásunkra részt vett Mázi Miklós az érintett főosztály modulfelelősi csoportvezetője.

Az ülésen az ország minden megyéjéből részt vett elnökségi tagok kérdéseket intéztek hozzá az EESZT jelentési kötelezettségére és annak informatikai megvalósítására vonatkozóan.

Az elnökségi tagok már akkor kezdeményezték, hogy a NEAK szerződött praxisok tekintetében – a dupla adminisztrációt elkerülve – a NEAK és az EESZT jelentési kötelezettséget egy programban kellene megvalósítani. Továbbá jeleztük, hogy jelentős anyagi beruházást igényel a magánrendelők tekintetében is a jelentési kötelezettségre alkalmas program használata.

Már akkor körvonalazódott, hogy a fogászati ellátás további haladékot, mentességet vélhetően nem fog kapni a jelentési kötelezettség teljesítésére vonatkozóan.  

Az ülésen felvetetteket és a kollégáktól beérkezett kérdéseket az EESZT illetékesei részére továbbítottuk, kiemelve azt a kérés, hogy az ÁEEK részéről ingyenes program kerüljön biztosításra, mely egyszerre alkalmas a EESZT és a NEAK jelentési kötelezettség teljesítésére.

Az időközben bekövetkezett veszélyhelyzetre való tekintettel, különösen az ágazatot érintő gazdasági-finanszírozási helyzet miatt jeleztük, hogy megítélésünk szerint a 2020. június 1-től megvalósítandó jelentési kötelezettség teljesítésére a praxisok önhibájukon kívül nem fognak tudni felkészülni, így határidő halasztásra vonatkozó kezdeményezést nyújtottunk be. Erre pozitív visszajelzés sajnos a mai napig nem érkezett.

Az EESZT illetékes kapcsolattartójával többször egyeztetünk telefonon és felvilágosítást kértünk arra vonatkozóan, hogy lesz-e ingyenes, fogorvosi célra használható program. Nyilvánvalóvá vált, hogy határidőre nem fognak tudni a kollegák kívánságának megfelelő ingyenes programot biztosítani.

Más csatornán keresztül ahhoz az információhoz jutottunk, hogy az EESZT-ben valóban készül un. Mini HIS rendszer, de ez a program jelenleg még nem áll rendelkezésre. Továbbá ez a program nem kifejezetten a fogászati ellátók részére készül és a NEAK jelentés elkészítésére sem alkalmas.

A Flexi Medical Hungary Zrt. vezérigazgatója tájékoztatott arról, hogy van egy ingyenes, akkreditált programjuk, ami egyszerre biztosítja az EESZT és a NEAK jelentési kötelezettséget.

Kértük, hogy küldje meg azokat a szükséges információkat, amelyeket a tagjaink részére megküldhetünk.  

Mindezek ismeretében az alábbiakban továbbítom Friss Tamás (Flexi Medical Hungary Zrt.) vezérigazgatótól kapott információkat.

„2020. május 21-én a Flexi Medical Hungary Zrt. megjelentette Flexi-Dent fogászati szoftverének INGYENES verzióját.

A Flexi Medical Hungary Zrt. az ÁEEK kiemelt partnere és együttműködő demonstrátora az EESZT fejlesztésében, ezen kívül rendelkezik a megfelelő GDPR nyilatkozatokkal, továbbá ISO:27001 biztonsági minősítéssel is.

A Flexi-Dent FREE szoftvert az EESZT külön szerepelteti a választható medikai rendszerek listájában. 

Flexi-Dent FREE Fogászati szoftver-verziója ingyenes. Teljesen helyettesíti a Tetfog programot, számos funkcióját modernizáltuk, felhasználói felületét aktualizáltuk. A Flexi-Dent FREE automatikusan importálni tudja az adatokat a Tetfogból, amely az online regisztrációs folyamat egyik opcionális lépése. Természetesen ezen felül a törvényi előírások szerint megfelelően szolgáltatja az EESZT felé is a szükséges adatokat. Tehát ez egy megújított „Tetfog”, felbővítve az EESZT jelentés képességével.

A Flexi Medical Hungary Zrt. garanciát ad arra, hogy nem tervezi a FREE verzió üzleti modelljének későbbi megváltoztatását, tehát a program ezen verziója NEAK finanszírozott ellátás esetén, legfeljebb két kezelőegység használatáig valóban ingyenes és az is marad. A felhasználók támogatására 2-3 perces rövid videókat készítettünk, amelyek segítik a program használatához szükséges tudás elsajátítását. Használatának megkezdése semmilyen kötelezettséggel nem jár.”

 

Tisztelt Kollégák!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy mindenkinek egyéni döntése, hogy melyik akkreditált program alkalmazásával tesz eleget az EESZT jelentési kötelezettségének. A fenti programra vonatkozó tájékoztatást mindössze a rendelkezésünkre álló információk megosztása céljából küldjük.

Amennyiben a fenti programot igénybe kívánják venni, vagy további kérdésük merül fel, kérjük, hogy közvetlenül a forgalmazó céget keressék meg.

Elérhetőségeit az alábbi linken találják: https://www.flexi-dent.hu/ 

Budapest, 2020. május 24.

Kollegiális üdvözlettel:

Dr. Gerle János

elnök

 


 

 

 

Iktatószám: VIII/277-30/2020.

Tárgy: Kollegák figyelmébe

Tisztelt Kollegák!

A szinte naponta változó helyzetben mindannyiunk számára nehéz követni az eseményeket. A fogorvosok betegellátó tevékenységüket illetően többé kevésbé szakmailag homogén csoportnak tekinthetők, azonban nagyon különböző körülmények között és sokféle élethelyzetben látják el gyógyító feladatukat. Sokrétűbb és differenciáltabb a tevékenységük annál, minthogy csak közfinanszírozott és magánellátókra lehessen felosztani. A járványveszély mutatott rá igazán arra, hogy mennyire heterogén, bonyolult, változatos egyéni helyzeteket tükröző probléma halmazzal állunk szemben. Igyekszünk minden fontosra és lehetőleg gyorsan reagálni, de az egyéni kérdésekre ez nem sikerül mindig. Ez nem csak az időhiány miatt van így, hanem azért is mert nálunk sincs a bölcsek köve, nem vagyunk „mindenhatók és mindent tudók”. Ebben a rendkívüli időszakban ezért sokszor a közös bölcsességre – és persze szakembereket bevonva – kell hagyatkoznunk.

Mindig a legfontosabbakra igyekszünk fókuszálni és általános következtetéseket levonva próbáljuk értelmezni a hektikusan változó, ellentmondásokkal tarkított helyzetet.

A legfrissebbek közül válogatva szeretnénk a kollegákat tájékoztatni.

 • Újra felvettük a kapcsolatot EESZT- ügyben az illetékesekkel, tájékoztattuk őket sűrűsödő problémáinkról és a rendelet betartásának nehézségeiről. Próbáljuk elérni, hogy egy átmeneti, un. próbaidőszak vezesse be a jelentési kötelezettség hatályba lépő teljesítését. Ne a szankciókkal való fenyegetettség, hanem az együttműködési készség és a tolerancia segítse az előírások teljesítését. Ez a törekvésünk azonban semmiféle mentességet nem jelenthet és nem tudhatjuk, hogy a „Hivatal” hogyan él hatósági jogkörével.
 • A közzétett államtitkári levél deklarálja, hogy a közfinanszírozott szolgálatok finanszírozási rendje visszavonásig érvényes. Ezt szóbeli információink is megerősítik és május hónapban valószínűsíthetően nem fog változni.
 • A magánellátók, magánpraxisok rendkívül nehéz helyzetben vannak és a betegellátás újraindítása komoly finanszírozási problémát okoz. Próbálunk ebben is segíteni, de kamarai eszköztárunk és lehetőségeink nagyon behatároltak, mivel csak szakmai érdekvédelmi kompetenciával rendelkezünk. Ezért felvettük a kapcsolatot a Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) Egészségügyi Szekciójával, akik már korábban beadványokat készítettek és tárgyaltak az illetékes kormányzati szereplőkkel. Munkaanyagukban szerepel a teljes fogászati magánellátás is, az egészségügyi magánellátók egy körülírt csoportjaként. Megkeresésünkre pozitív választ adtak és most vizsgáljuk az együttműködés lehetőségét.

 

Budapest, 2020. május 7.

Kollegiális üdvözlettel

Dr. Gerle János

elnök


 

 

 

 

 

 

Iktsz: VIII/277-26/2020.

Kedves Kollegák!

Csütörtök óta megszámlálhatatlan megkeresés érkezett hozzánk kollégáinktól az összes kommunikációs csatornánkon keresztül. Az elmúlt napokban „forró dróton” folyamatosan konzultáltam, véleményt cseréltem a Fogorvosi Tagozat elnökségének tagjaival, a fogorvosszakma vezetőivel, kamarai jogi szakértővel, annak érdekében, hogy értelmezni tudjuk, mit jelent számunkra a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet módosítása „Az új típusú védekezés fontos eleme a mindennapi élet és ennek részeként az egészségügyi ellátás újraindítása.”

Kétségkívül az ország létérdeke a gazdaság beindulása, az érettségi vizsgák megszervezése, vagy az orvosegyetemek végzős hallgatóinak diplomához jutása és sorolhatnám tovább a kényszerítő szükséget. Azonban a fogászati ellátás eddigi ésszerű korlátozásának a fokozatok nélküli teljes feloldása a járvány terjedése szempontjából kritikus helyzetet teremthet. A hosszú hétvége nem adott elegendő időt és lehetőséget a felkészülésre, különösen mikor a médián keresztül a lakosság arról értesült, hogy végre akadályoztatás nélkül fordulhat fogorvoshoz bármilyen panaszával, problémájával. Az eddigi szigorú tilalom után ránk zúdulhat a betegek tömege. A rendelet ugyanakkor tartalmazza azt is, hogy a betegellátást nem a járvány előtti helyzet szerint szabályozza, hanem a veszélyhelyzet korlátozását szolgáló minden intézkedés érvényben marad. Kiemelten a védekező eszközök, ruházat, a fogászati infekciókontroll és az összes fertőzést megelőző eszköz, fertőtlenítőszer, stb. szigorú használata és folyamatos biztosítása. Ellentmondásos továbbá, hogy eltérően szabályozza a közfinanszírozott alapellátást és szakellátást, továbbá a magánellátást, a fertőzött vagy fertőzés gyanús betegek ellátásra vonatkozóan. Az ország különböző területén működő fogorvosi szolgálatok (közfinanszírozott és magán) esetében nem csak életszerűtlen, hanem többnyire kivitelezhetetlen, hogy minden esetben megelőzze a fogászati kezelést az ilyenkor kötelezően elrendelt SARS-COV2 vírus PCR vizsgálata.

A fogorvosok tömeges jelzéseit fogadva ismételten le kell szögeznünk, hogy a Kamara köztestületként csak ajánlást fogalmazhat meg.  Sajnálatos, hogy a rendeletek ill. azok módosításai nem adnak egyértelmű útmutatást, segítséget a kollégák számára a teljes körű ellátás újraindításához.

 • Minden körülmény között fenn kell tartani a legszigorúbb fertőzést megelőző infekciókontroll szabályokat. (Lásd Országos Epidemológiai Központ, Szakmai Kollégium, NNK Eljárásrend)
 • Bővíteni lehet a sürgősségi ellátások körét, el lehet végezni azokat a beavatkozásokat, amelyek eddigi késleltetése, vagy további halasztása egészségkárosodással, szövődmények kialakulásával járhatnak.
 • Elsősorban a korábban megkezdett ellátások folytatására és a halasztott kezelések elkezdésére kell törekedni.
 • Amennyiben elkerülhetetlenek az aerosol-képződéssel járó beavatkozások, teljes védőfelszerelésben, potenciálisan fertőző betegként kell kezelni a pácienst. Amennyiben reális lehetőség van ilyenkor a kezelést megelőzően PCR vizsgálatot kérni, akkor ezt meg kell tenni és ennek eredményétől függően kell elvégezni a beavatkozást.  
 • Lehetőleg ne fogadjunk új betegeket, legfeljebb csak sürgősségi ellátás nyújtására, ne kezdjünk bele új betegnél több üléssel járó kezelésbe.
 • Minden rendelkezésre álló eszközzel korlátozzuk a betegek nagyobb számú megjelenését a rendelőben. Kevés beteget, időben elosztva lássunk el.
 • A betegek megjelenését ésszerű korlátok közé szorítva, időben lépcsőzetesen elosztva fogadjuk. (Előre egyeztetve, időre berendelve, várakozó lista szerint.)
 • Ésszerű korlátot szabjunk a média sugallta, hirtelen jelentős számban megnövekvő páciens igények azonnali kielégítésére.

Az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetése érvényben van, ez felül ír minden szabályt. A járvány terjedésének korlátozása, a beteg, az egészségügyi személyzet és saját családi környezetünk védelme a legfőbb érdek. Ezt mondatja velünk a hivatás felelőssége a napi helyzethez alkalmazkodó, életszerű gyakorlat, és a józan ész diktálta cselekvés szükségszerűsége, mivel a jogszabály nem ad elegendő útmutatást az elkövetkező nehéz időszakra.

Az ajánlás minden kollégánkhoz szól, közfinanszírozott és magánellátásban gyógyító fogorvoshoz egyaránt, mert végső soron ugyanabban a helyzetben vagyunk mindannyian és a járványveszély, a vírus sem tesz különbséget közöttünk.

Budapest, 2020. május 3.

Az Elnökség nevében,

kollegiális üdvözlettel:

Dr. Gerle János

elnök

 


 
Előző Következő