Hírek2016-04-09

Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar közleménye az 50 éve és 60 éve végzett fogorvosok részére

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara örömmel tájékoztatja volt hallgatóit, hogy részükre jubileumi díszoklevelet adományoz.

Tájékoztatjuk azokat a fogorvosokat, akik diplomájukat az Egyetem jogelődjénél, Budapesti Orvostudományi Egyetemen 1956-ban, és 1966-ban szerezték meg és szakterületükön legalább 30 évig dolgoztak,  az arany és gyémánt díszoklevél elnyerése érdekében 2016. május 20-ig a Fogorvostudományi Kar Dékáni Hivatalához (1085 Budapest, Üllői út 26.) vagy a kovacs.katalin@dent.semmelweis-univ.hu  e-mail címen nyújthatják be kérelmüket.
A kérelemben kérjük feltüntetni az oklevél keltét, a diplomában szereplő nevet, rövid szakmai életrajzot és értesítési címet.
A jubileumi díszoklevelek átadására előre láthatóan 2016. szeptember végén vagy október hónapban kerül sor, a pontos időpontról meghívó útján küldünk értesítést.


Kapcsoldó dokumentumok

2016-03-10


2016-03-09

Tisztelt Tagjaink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. december 21. és 2016. január 4. napja között az ügyfélfogadás szünetel!

Ezúton kívánunk minden tagunknak békés, boldog ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új esztendőt.


2015-12-17


2015-12-14


2015-12-14


2015-12-04

A Magyar Kórházszövetség és a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozatának közös nyilatkozata

A közös Nyilatkozat aktualitását az adja, hogy 2014. október 5-i keltezéssel megjelent a „Magyar Kórházszövetség javaslatai az egészségügyi ellátórendszer további átalakításáról” című dokumentum, amely a fogorvosi ellátórendszerrel kapcsolatban félreérthető megállapításokat tartalmazott. A két testület célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a fogászati és szájsebészeti ellátórendszer problémáira és bemutassa a fogászati alapellátás és szakellátás jelenlegi helyzetét.


2015-04-30

Tisztelt Kollégák!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. február 19-én az ügyfélfogadás - betegség miatt - szünetel!


2015-02-19Tájékoztatásul az alábbiakban közöljük a Magyar Orvosi Kamara elnökségének 2015. február 4-én a Magyar Távirati Irodához, valamint Dr. Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkár részére megküldött levelét, melyben a MOK elnöksége felhívja a figyelmet, hogy a fogorvosok ismét kimaradtak az alapellátó praxisoknak nyújtott támogatásból.

Magyar Távirati Irodának eljuttatott közlemény:


A kétszer 130.000 Ft-ot a hét folyamán megkapják a háziorvosok, ám a teljes alapellátó fogorvoskar kimarad ebből

Bár a vonatkozó törvény szerint a fogorvoslás az alapellátás szerves része, a körzetekben dolgozó közel 3000 fogorvos ismét rosszul járt, pedig tevékenységük a háziorvosi praxisokéhoz képest gyengébben finanszírozott, miközben lényegesen anyag és eszközigényesebb. Mégsem részesülnek az emelésből. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a köztestületünk által támogatott, népegészségügyi célokat prioritásként kezelő egészségügyi kormányprogram végrehajtása szempontjából a fogorvosi alapellátás nélkülözhetetlen. Tevékenysége során a fogászati ellátáson messze túl számos más betegség megelőzésében és felderítésében, így például gyomor-bélrendszeri megbetegedések, daganatos betegségek terén játszik jelentős szerepet. Mégis mellőzöttként kezelik.

Érdemi rendezést kérve levéllel fordulunk az egészségügyért felelős államtitkársághoz.

Magyar Orvosi Kamara elnökségeMagyar Orvosi Kamara elnökének levele Dr. Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkár részére:

Dr. Zombor Gábor Úrnak
egészségügyért felelős államtitkár

Emberi Erőforrások Minisztériuma


 
Tisztelt Államtitkár Úr!

Az elmúlt évek során számos alkalommal vázoltuk a fogorvosi praxisok nehéz helyzetét, a fogorvosi alapellátás egyre nagyobb mértékű ellehetetlenülését. 2014 novemberében a MOK Fogorvosi Területi Szervezetének vezetője a helyzetet részletező levéllel fordult az államtitkársághoz, legnagyobb sajnálatára azonban - így értesültem tőle - válasz a mai napig nem érkezett. Ugyanakkor az egyébként igen örvendetes praxisdíj emelésből a fogorvosi alapellátók újfent kimaradtak, holott a vonatkozó törvény szerint ők is egyértelműen az alapellátás integráns részét képezik, és közel háromezren dolgoznak területi ellátási kötelezettséggel.

Nyilván nem szorul bővebb magyarázatra hogy tevékenységük lényegesen anyag- és eszközigényesebb, mint a háziorvosoké, valamint az sem, hogy az egyébként örvendetes népegészségügyi célokra alapozott egészségügyi kormányprogram szempontjából a betegségek megelőzésében és korai felderítésében (pl. gyomor-bélrendszeri megbetegedések, daganatos megbetegedések, stb.) fontos szerepet játszanak.


Ezért ezúton kérjük, hogy a közfinanszírozásban dolgozó alapellátó fogorvosok részére az őket jogosan megillető költségkompenzációt biztosítani szíveskedjék.

Megértésében bízva, tisztelettel köszönti:


Dr. Éger István
Budapest, 2015. február 4.2015-02-09