Tisztelt Kollegák!

Napjainkban, amikor minden a környezetvédelméről és a megújuló forrásokról szól, minket, a MOK Fogorvosok Területi Szervezetét is utolért a fenntarthatóságért vívott küzdelem. Évről évre egyre nagyobb anyagi erőfeszítést igényel, hogy a teljes tagság létszámának megfelelő példányszámban nyomtatott formában előállítsuk és postai úton eljuttassuk Önökhöz a Magyar Fogorvos c. lapot.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Kollégákat, hogy folyóirat minden lapszáma pdf. formátumban az alábbi linken évekre visszamenően is folyamatosan elérhető.
https://www.kamara.fogorvos.hu/?module=news&fname=magyar_fogorvos
Ez a digitális változat egyelőre nem jelent online verziót, de gondolkodunk a modernizáció lehetőségén is.

Noha még mindig sokan ragaszkodnak a kézbe vehető, forgatható, gyűjthető magazin formátumhoz, minden bizonnyal vannak, akik a környezettudatossági és költséghatékonysági cél érdekében lemondanának a postai úton kézbesített verzióról.

Tisztelettel kérjük a Kedves Kollégákat, hogy akik a jövőben nem tartanak igényt a Magyar Fogorvos c. folyóirat NYOMTATOTT PÉLDÁNYÁNAK POSTAI ÚTON történő megküldésére, az alábbi nyilatkozat kitöltésével és beküldésével ezt jelezzék, ezzel hozzájárulva költségeink csökkentéséhez és a "fenntartható Kamara" megszületéséhez.

Bízunk benne, hogy ha nagyobb létszámban érkezik lemondás, annak költségmegtakarításából a tagság érdeklődését felkeltő, további tagi szolgáltatásokat tudunk nyújtani.

Kollegiális üdvözlettel

Dr. Linninger Mercedes
elnök