TAGSÁGI JOGVISZONY FENNTARTÓ NYILATKOZAT

Nyilatkozni kell a Magyar Orvosi Kamara tagságára vonatkozóan  
Ezt az alábbi módokon lehet megtenni: 
>>Elektronikusan az epapir.gov.hu oldalon keresztül<<

A részleteket itt találja lépésről-lépésre.

>>Papíron<<

1. Nyilatkozat letöltése
2. Nyomtatás után kitöltés, aláírás és elküldés az alábbi elérhetőségek egyikére: 

postán: Magyar Orvosi Kamara 1390 Budapest 62., Pf. 175.
e-mailben befényképezve: maradok@mok.hu címre

A 2023. évi I. tv (Magyar Közlöny 2023. évi 31. szám, 2023. márc. 1) módosította az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvényt és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt.

A hatályba lépett fenti jogszabálymódosításra tekintettel, kamarai tagsági jogviszonyával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

A törvény 5. §-a rögzíti: „A …2023. évi I. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépése napján a Magyar Orvosi Kamara tagja, a Módtv. hatálybalépését követő 30 napon belül - a Magyar Orvosi Kamara országos elnökségéhez intézett - egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal nyilatkozik arról, hogy fenn kívánja-e tartani a kamarai tagsági viszonyát. A tagsági viszonyt fenntartó nyilatkozattétel hiányában a kamarai tagsági viszony a Módtv. hatálybalépését követő 31. napon megszűnik." 

A törvény értelmében a fogorvosok szabadon dönthetnek arról, hogy fenn kívánják-e tartani kamarai tagságukat. melyhez 2023. március 2.-át követő 30 napon belül szükséges a fenti, írásbeli jognyilatkozat visszaküldése.

Nem tudjuk mit hoz a holnap. Egy biztos, hogy a fogorvosok érdekében csak egységesen és testületileg, tagsági támogatással lehet fellépni, érdeket érvényesíteni.
Jelen helyzetben a kamarai tagságukat fenntartó fogorvosok saját maguk fogják ennek irányát és céljait megfogalmazni és azokért tevőlegesen tenni.

Megrendült szívvel, és nemes lélekkel kérjük Önöket, hogy a tagfenntartói nyilatkozatuk határidőben történő visszaküldésével (legkésőbb 2023. április 1. 24:00) tegyék lehetővé, hogy ezután is Önökért dolgozhassunk csendben, de lehetőségeinkhez mérten eredményesen!
2023-03-08 15:15