Főoldal

Kedves Kollegák!

Tegnap kaptuk meg és azonnal továbbítottuk Dr. Kásler Miklós miniszter által jegyzett „Eljárásrendet”. A dokumentumban foglaltak végrehajtása a hatósági jogkörrel rendelkező állami/önkormányzati szervek feladata. Eszerint nekik kell megszervezni az ellátást, kijelölni az állami/önkormányzati tulajdonban lévő ellátóhelyeket (megyék lakosság száma, területi sajátosságai, stb. alapján), koordinálni az ellátószemélyzet rendelkezésre állását, biztosítani a betegutakat, a lakosság értesítését a kialakítandó új ellátásrendről. A járványhelyzet folyamatos változását figyelemmel kísérve szükség szerint hatósági eszközökkel irányítania kell a sürgősségi ellátást.

Nevesítve van az alapellátást biztosító társszakmákhoz hasonlóan, hogy ez az illetékes önkormányzat (megyei, kerületi, járási), a Kormányhivatal (Népegészségügyi Osztály), a tisztifőorvos feladata és kötelezettsége. Ezeknek a hatósági jogkörrel és eszköztárral rendelkező szerveknek a feladata a betegellátó kapacitás összevonása, az ellátáshoz szükséges feltételek biztosítása. Kiemelten az ellátószemélyzet védőfelszereléssel való ellátása, a mindenre kiterjedő infekciókontroll fokozott betartása és ellenőrzése a Nemzeti Népegészségügyi Központ Kórházhigiénés Osztályának ajánlása szerint (triázs rendszer, beléptető zsilip, dokumentumok kitöltetése a betegekkel, stb.). Hatósági jogkör az ellátószemélyzet vezénylése, mely kiterjed minden alatti 65 év alatti köz- és magánszolgáltatóra egyaránt, valamint a rendszer működését biztosító teljes személyzet felkészítése és tájékoztatása.

A Kamara feladata együttműködni a hatóságokkal, segíteni ezt a rendkívül nehéz és bonyolult folyamatot, kommunikációs csatornáinkon keresztül eljuttatni a szükséges információkat, vagyis tőlünk telhetően mindent megtenni a járvány terjedésének megfékezésére és támogatnunk kell az újtípusú ellátórendszer felállítását.

A kollégák sok kérdést, észrevételt, véleményt fogalmaznak meg és küldenek nekünk. Képtelenek vagyunk mindenre válaszolni, de igyekszünk minden fontos információt, naprakész tájékoztatást megadni. Ugyanakkor látható, hogy a kollégák véleménye ugyanazokról a kérdésekről, a problémák megoldásáról rendkívül heterogén, gyakorta ellentmondásos. Egyikünknél sincs a bölcsek köve, a jövőt illetően túl sok a bizonytalanság. Egy azonban biztos, úrrá kell lenni ezen a súlyos helyzeten, meg kell őriznünk egészségünket, hogy néhány hónap múlva normális körülménynek között mindannyian újra gyógyíthassunk.

Kollegiális üdvözlettel:

Dr. Gerle János

elnök

 A Járási Hivatalok Népegészségügyi Osztályainak elérhetősége az alábbi linken megtalálható.

(A keresőbe be kell írni az adott település nevét.)

https://jarasinfo.gov.hu/


 

 

 

Mindannyiunkban tudatosult, rendkívüli helyzet van, mely a fertőzésveszély növekedésével napról-napra súlyosbodik. Rendkívüli helyzetben rendkívüli helytállásra van szükség. Ilyet még nem éltünk át, ezért felkészülni sem tudtunk rá. Nincsenek általánosan alkalmazható szabályok, mindenki számára egyértelműen használható eljárásrendek. Nekünk magunknak kell a saját környezetünkben, rendelőnkben lehetőségeinkhez mérten, orvostól elvárható módon cselekednünk. A józan ész és a tisztességes helytállásra való törekvés irányítsa cselekvőképességünket!

A MOK Fogorvosok Területi Szervezete titkárságán keresztül minden információt azonnal megosztunk a kollegákkal. Nincs idő mérlegelni, nincs lehetőségünk a rendelkezésünkre álló információkat hosszasan értékelni és elemezni: „Kétszer ad, aki gyorsan ad”. Az most a legfontosabb számunkra, hogy mindenkit elérhessünk. Nincs közfinanszírozott és magánfogorvos, nincs kis vagy nagy fogorvosi praxis, csak fogorvos van, akinek segíteni próbálunk a soha nem tapasztalt nehéz helyzetben. Felértékelődik a kollegialitás érzése, nem elvont magasztos fogalomként jelenik meg, hanem valós gyakorlati értelmet nyer. Aki csak tud legyen szolgálatra készen a rendelőjében, hogy sürgősségi ellátást tudjon adni betegeinknek. A legkritikusabb állapot adja a legnagyszerűbb lehetőséget arra, hogy bizonyíthassuk, készek vagyunk hivatásunk gyakorlására a válsághelyzetben is. Ugyanakkor védjük idősebb kollegáinkat, valamint azokat is, akiknek rizikóbetegségük miatt most megkülönböztetett gondoskodásra van szükségük.

Segítsük egymást, fogjunk össze és mutassuk meg, hogy a többi, emberfeletti teljesítményt nyújtó orvoskollegáinkhoz hasonlóan mi is tudjuk mi a kötelességünk.

A napokban kerül nyomdába a Magyar Fogorvos lap. Előre bocsátom a vezércikk utolsó mondatát:

Szeretném hinni, hogy a legnehezebb körülmények között is létezik számunkra az örökérvényű vezérelv; az orvosi hivatás méltósága és a Hippokratészi eskü.

Őszinte tiszteletünk és nagyrabecsülésünk azoknak, akik minden megpróbáltatás ellenére most is ott állnak a fogorvosi szék mellett.

Kollegiális üdvözlettel:

Dr. Gerle János

elnök

Kérjük a kollégákat, hogy a www.kamara.fogorvos.hu honlapunkat folyamatosan kísérjék figyelemmel, ahol igyekszünk a fontosabb anyagokat, tájékoztatókat közzé tenni.


 

 

Több kollegánk telefonon és elektronikus levélben is jelezte, tudomása van arról, hogy bezártak fogorvosi rendelők és nem biztosítják a sürgősségi betegellátását.

Az eddig megjelent rendelet és határozat értelmében a közfinanszírozott alap- ás szakellátást nyújtó fogorvosi praxisoknak sürgősségi ellátásnyújtási kötelezettsége van.

A Magyar Orvosi Kamara, mint köztestület nem rendelkezik hatósági jogkörrel, ezért csak ajánlásokat fogalmazhat meg. Korábban is tettük, most megismételjük, hogy magánpraxisokban, a magánellátóknál is szükségesnek tartjuk, hogy a saját beteganyaguk, pacientúrájuk számára - a járványhelyzeteben előírt szakmai, jogi és higiénés szabályokat betartva – biztosítsák a sürgősségi ellátást.

 

Kollegiális üdvözlettel:

Dr. Gerle János

elnök

A hozzánk érkezett sok jelzésből kiemelve csatoljuk dr. Vajda Levente rövid megkeresését.


 

 

 

 

 
  Következő