Hírek

Vállalkozás az egészségügyben. Az átalányadózó egyéni vállalkozó fogorvos.

A MOK Fogorvosok Területi Szervezete kiemelt figyelmet fordít arra, hogy tagjainak jogi, adózási, könyvviteli területen hiteles információkkal szolgálhasson, melynek segítségével helyesen megválasztható a fogorvosi tevékenység végzésének módja, vállalkozási tevékenység esetén annak formája, adózási módja.
Jelen cikkünkben a pályakezdő frissen végzett fogorvos tagjainknak kívánunk segítséget nyújtani.
Felkérésünkre Mart László adótanácsadó, vállalkozási mérlegképes könyvelő az egyéni vállalkozás átalányadózását mutatja be, azon tagjaink részére, aki más vállalkozásban kívánnak egyéni vállalkozási formában és kedvező adózással fogorvosi tevékenységet végezni.

Professzor Dr. Hermann Péter a mai napon elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címet!

Rendkívül megtisztelő meghívásnak tettünk ma eleget: a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezetének örökös tiszteletbeli elnöke, korábbi elnöke, Professzor Dr. Hermann Péter a mai napon védte meg akadémiai értekezését és nyerte el a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címet!

Páratlan szakmai életútja, szaktudása mindannyiunk számára példaértékű.

Sikeres védéséhez tisztelettel gratulálunk!

Együttműködési megállapodás módosítása

Új igényekhez igazodó szolgálatási kör.

Együttműködési megállapodás a Millenium Egészségközpont Kft-vel

A megállapodás értelmében tagjaink rendelő bérlésre vonatkozóan jelentős (50-20%)  kedvezményre jogosultak. 

XIV. Magyar Fogorvosnapok

2024. május 10-11-én rendeztük meg a tagi szolgáltatásként nyújtott térítésmentes továbbképzésünket, a 28 pontra akkreditált XIV. Magyar Fogorvosnapokat.

Felhívás adatszolgáltatási kötelezettségre

Tisztelt Kollégák!

Az elmúlt héten kézhez kapták az NNGYK értesítését az ESZENY rendszerben történő adatszolgáltatással kapcsolatban, mely finanszírozási formára való tekintet nélkül minden szolgáltatót érint.

Új ösztöndíj-típus létrehozásának kérése a szakfogorvos-jelöltek részére

Kedves Kollégák!

Noha az alábbi téma egyeztetése a Magyar Rezidens Szövetség és az OKFŐ hatásköre, Területi Szervezetünk támogatja a szakorvos-jelöltek Magyar Rezidens Szövetség által kidolgozott ösztöndíj-programjának a fogorvos rezidensekre is történő kiterjesztését.

Közös célunk a szakorvosok NEAK-finanszírozott szakellátásban tartása, utánpótlás biztosítása a kiegyensúlyozottabb ellátás és a jobb páciens-biztonság érdekében.

Erről - kérésükre - az Egészségügyi Államtitkárságot is tájékoztattuk az alábbi anyagunkban.

Ismételt felhívás honlap módosítására kifogásolható reklám miatt

Kedves Kollégák!
2024. január 26-i levelünkre reagálva a több kolléga által kifogásolt sérelmes hirdetési oldal tulajdonosa megváltoztatta honlapján az eredeti reklám szövegét.
A napokban azonban ismét bejelentés érkezett, hogy egy régi honlapon, és a közösségi média oldalon is fentmaradt a kifogásolható - a NEAK finanszírozott ellátásban dolgozó kollégákra nézve - sértő reklám.
Ezért ismételt megkereséssel fordultunk a Vállalkozóhoz, melyet alább olvashatnak a Kollégák!
Továbbra is fontos, hogy ha bármelyiküket érdeksérelem éri, akkor számíthatnak a segítségünkre! Figyeljünk egymásra, tartsuk szakmánkat megbízható, etikus keretek közt!

Tárgyalás az ágazati vezetőkkel

Kedves Kollégák!

2024. április 4-én, csütörtökön a MOK fogorvos képviselői egyeztető tárgyaláson vettek részt az Egészségügyi Államtitkárság kezdeményezésére.

A fogorvos küldöttséget Dr. Skapinyecz Tibor a MOK fogorvos alelnöke vezette, a találkozón részt vettek még, Dr. Linninger Mercedes, a Fogorvosok Területi Szervezetének elnöke, valamint Dr. Pinke Ildikó és Dr. Hegedüs Tamás, a MOK titkárai is. Az ágazati irányítást Dr. Takács Péter Államtitkár Úr, Bidló Judit Helyettes Államtitkár Asszony és kollégáin kívül a NEAK részéről Dr. Kőrösi László és Falusi Zsófia, míg az OKFŐ részéről Dr. Wernigg Róbert képviselték.

Dr. Takács Péter Államtitkár Úr kezdeményezésére először az alapellátás-finanszírozás kérdéseit érintettük. Ismét felvetettük, hogy
- szükségszerű a teljesítmény valós értéken való finanszírozása;
- az önkormányzatok, valamint a szolgáltatók feladatainak pontos, és egységes definiálása;
- a fix díjak és teljesítmény-díjak arányának szolgáltatók számára is elfogadható meghatározása;
- a szabályszerűen működő praxisok érdekében hatékony ellenőrzési rendszer kidolgozása. mellyel kiszűrhetőek a valótlan teljesítmények.

Ezekhez várja Államtitkár Úr a Kamara javaslatait.

Újra szóvá tettük a szakellátás nehéz helyzetét is, hiszen kollégáink praxisjog hiányában elesnek a magasabb bértámogatás lehetőségétől, ezáltal a szakorvosok alacsony száma miatt sem a betegbiztonság, sem az utánpótlás biztosítása nem megoldott.
Tárgyalópartnereink nyitottan állva a kérdéshez ígéretet tettek arra, hogy áttekintik a bértámogatás biztosításának jogszabályi lehetőségeit.

A szakellátás szakorvos-utánpótlás támogatásának kérdésében a szakmánkat a Magyar Rezidens Szövetség részéről is képviselő Dr. Hegedüs Tamás ösztöndíj-program ötletét Bidló Judit Helyettes Államtitkár Asszony pozitívan értékelte, a javaslat írásos benyújtását kérte.

Újfent megemlítésre került az iskolafogászat kérdésköre is, melyre Államtitkár Úr javaslatára egy jövőbeli, teljes alkalommal térünk majd ki részletesen. Kérelmeztük, hogy ezen egyeztetésen a Fogorvosok Területi Szervezete Iskolafogászati Munkacsoportjának vezetője is részt vehessen.

A kért anyagokat a Fogorvosok Területi Szervezete elnöksége a Kollegiális Szakmai vezetőkkel, valamint a Rezidens Szövetséggel egyeztetve mielőbb megküldi az Államtitkárság részére.

Kollegiális üdvözlettel 

Dr. Skapinyecz Tibor                          Dr. Linninger Mercedes
Magyar Orvosi Kamara alelnöke        MOK Fogorvosok Területi Szervezete elnöke 

 

 

 

Tájékoztatás kiberbiztonsági törvény végrehajtására vonatkozóan

Tisztelt Tagjaink!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elmúlt időszakban néhány cég hírlevél formájában szolgáltatása ajánlásával kereste meg az egészségügyi vállalkozásokat a kiberbiztonsági törvény végrehajtására és az információbiztonsági felelős személy feladatainak ellátására vonatkozóan.

A csatolt tájékoztatóban összegyűjtöttük a jogszabályi előírásokat, amely alapján megállapítható, hogy a fogorvosi vállalkozásokat nem érinti (vagy csak nagyon csekély részét érintheti) a rendelkezés, így kérjük, hogy körültekintően járjanak el az esetlegesen kapott „reklám” tartalmú ajánlatok kapcsán.