Főoldal

Iktsz: VIII/277-26/2020.

Kedves Kollegák!

Csütörtök óta megszámlálhatatlan megkeresés érkezett hozzánk kollégáinktól az összes kommunikációs csatornánkon keresztül. Az elmúlt napokban „forró dróton” folyamatosan konzultáltam, véleményt cseréltem a Fogorvosi Tagozat elnökségének tagjaival, a fogorvosszakma vezetőivel, kamarai jogi szakértővel, annak érdekében, hogy értelmezni tudjuk, mit jelent számunkra a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet módosítása „Az új típusú védekezés fontos eleme a mindennapi élet és ennek részeként az egészségügyi ellátás újraindítása.”

Kétségkívül az ország létérdeke a gazdaság beindulása, az érettségi vizsgák megszervezése, vagy az orvosegyetemek végzős hallgatóinak diplomához jutása és sorolhatnám tovább a kényszerítő szükséget. Azonban a fogászati ellátás eddigi ésszerű korlátozásának a fokozatok nélküli teljes feloldása a járvány terjedése szempontjából kritikus helyzetet teremthet. A hosszú hétvége nem adott elegendő időt és lehetőséget a felkészülésre, különösen mikor a médián keresztül a lakosság arról értesült, hogy végre akadályoztatás nélkül fordulhat fogorvoshoz bármilyen panaszával, problémájával. Az eddigi szigorú tilalom után ránk zúdulhat a betegek tömege. A rendelet ugyanakkor tartalmazza azt is, hogy a betegellátást nem a járvány előtti helyzet szerint szabályozza, hanem a veszélyhelyzet korlátozását szolgáló minden intézkedés érvényben marad. Kiemelten a védekező eszközök, ruházat, a fogászati infekciókontroll és az összes fertőzést megelőző eszköz, fertőtlenítőszer, stb. szigorú használata és folyamatos biztosítása. Ellentmondásos továbbá, hogy eltérően szabályozza a közfinanszírozott alapellátást és szakellátást, továbbá a magánellátást, a fertőzött vagy fertőzés gyanús betegek ellátásra vonatkozóan. Az ország különböző területén működő fogorvosi szolgálatok (közfinanszírozott és magán) esetében nem csak életszerűtlen, hanem többnyire kivitelezhetetlen, hogy minden esetben megelőzze a fogászati kezelést az ilyenkor kötelezően elrendelt SARS-COV2 vírus PCR vizsgálata.

A fogorvosok tömeges jelzéseit fogadva ismételten le kell szögeznünk, hogy a Kamara köztestületként csak ajánlást fogalmazhat meg.  Sajnálatos, hogy a rendeletek ill. azok módosításai nem adnak egyértelmű útmutatást, segítséget a kollégák számára a teljes körű ellátás újraindításához.

 • Minden körülmény között fenn kell tartani a legszigorúbb fertőzést megelőző infekciókontroll szabályokat. (Lásd Országos Epidemológiai Központ, Szakmai Kollégium, NNK Eljárásrend)
 • Bővíteni lehet a sürgősségi ellátások körét, el lehet végezni azokat a beavatkozásokat, amelyek eddigi késleltetése, vagy további halasztása egészségkárosodással, szövődmények kialakulásával járhatnak.
 • Elsősorban a korábban megkezdett ellátások folytatására és a halasztott kezelések elkezdésére kell törekedni.
 • Amennyiben elkerülhetetlenek az aerosol-képződéssel járó beavatkozások, teljes védőfelszerelésben, potenciálisan fertőző betegként kell kezelni a pácienst. Amennyiben reális lehetőség van ilyenkor a kezelést megelőzően PCR vizsgálatot kérni, akkor ezt meg kell tenni és ennek eredményétől függően kell elvégezni a beavatkozást.  
 • Lehetőleg ne fogadjunk új betegeket, legfeljebb csak sürgősségi ellátás nyújtására, ne kezdjünk bele új betegnél több üléssel járó kezelésbe.
 • Minden rendelkezésre álló eszközzel korlátozzuk a betegek nagyobb számú megjelenését a rendelőben. Kevés beteget, időben elosztva lássunk el.
 • A betegek megjelenését ésszerű korlátok közé szorítva, időben lépcsőzetesen elosztva fogadjuk. (Előre egyeztetve, időre berendelve, várakozó lista szerint.)
 • Ésszerű korlátot szabjunk a média sugallta, hirtelen jelentős számban megnövekvő páciens igények azonnali kielégítésére.

Az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetése érvényben van, ez felül ír minden szabályt. A járvány terjedésének korlátozása, a beteg, az egészségügyi személyzet és saját családi környezetünk védelme a legfőbb érdek. Ezt mondatja velünk a hivatás felelőssége a napi helyzethez alkalmazkodó, életszerű gyakorlat, és a józan ész diktálta cselekvés szükségszerűsége, mivel a jogszabály nem ad elegendő útmutatást az elkövetkező nehéz időszakra.

Az ajánlás minden kollégánkhoz szól, közfinanszírozott és magánellátásban gyógyító fogorvoshoz egyaránt, mert végső soron ugyanabban a helyzetben vagyunk mindannyian és a járványveszély, a vírus sem tesz különbséget közöttünk.

Budapest, 2020. május 3.

Az Elnökség nevében,

kollegiális üdvözlettel:

Dr. Gerle János

elnök

 


 

 

 

 

 

 

 

Kapták: MOK Területi Szervezetei

Tisztelt Elnök Asszony, Elnök Úr,

Mint előző levelemben írtam, a MOK elnöksége 2020 április 2.án levélben fordult Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterhez, a gazdaság újraindításáért felelős akciócsoport vezetőjéhez, melyben az egészségügyben dolgozó vállalkozások bekerüljenek a veszélyeztetett és támogatott ágazatok körébe.

Az Akciócsoport válaszából azt tudtuk meg, hogy a bejelentett gazdaságmentő intézkedéscsomag nem tartalmaz az egészségügyi ágazatra vonatkozó kedvezményeket, és hogy Orbán Viktor Miniszterelnök Úr 2020.04.06.-i bejelentésének megfelelően az Innovációs és Technológiai Minisztérium feladatává vált a gazdaságvédelmi program koordinálása, irányítása.

Ezért a mellékelt levélbe fordultunk Palkovics miniszter úrhoz.

A közelgő húsvéti ünnepekhez békét, nyugalmat kívánok a várható megpróbáltatások előtt.

Áldott ünnepeket kívánva:

Kincses Gyula

___________________________________________________________________

Dr. Palkovics László
Miniszter részére
Innovációs és Technológiai Minisztérium

Tisztelt Miniszter Úr,

2020 április 2-án a Magyar Orvosi Kamara elnöksége levélben fordult Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, a gazdaság újraindításáért felelős akciócsoport vezetőjéhez, melyben az egészségügyben dolgozó vállalkozások bekerüljenek a veszélyeztetett és támogatott ágazatok körébe.

A mellékelt levelünkben javasoltuk a 47/2020. (III.18.) Korm. Rendelet, valamint a 61/2020. (III.23.) Korm. Rendelet módosítását, annak érdekében, hogy a megfogalmazott veszélyeztetett ágazatok körébe

 • az egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690)
 • a szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622)
 • az általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621)
 • a fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623)
 • a fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610)
 • az idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810)

tevékenységet folytató, nem kisadózó vállalkozások is bekerüljenek, így a járvány okozta nehéz helyzetben az adózási könnyítés segítségével megtarthassák a munkahelyeket, fenntarthassák bérleti szerződéseiket, és vállalkozásaik a járvány lecsengésével ismét szolgáltathassanak.

Az Akciócsoport válaszából azt tudtuk meg, hogy a bejelentett gazdaságmentő intézkedéscsomag nem tartalmaz az egészségügyi ágazatra vonatkozó kedvezményeket, és hogy Orbán Viktor Miniszterelnök Úr 2020.04.06.-i bejelentésének megfelelően az Innovációs és Technológiai Minisztérium feladatává vált a gazdaságvédelmi program koordinálása, irányítása.

Ezért fordulunk Miniszter Úrhoz, hogy nem kisadózó egészségügyi vállalkozások megsegítését kiemelt prioritásként kezelni szíveskedjen.

Egyrészt önmagában az egészségügyi ágazat a jelen helyzetben kiemelt figyelmet és megbecsülést érdemel, másrészt itt is le kell írni, hogy a járvány alatt bedőlő egészségügyi vállalkozások orvos tulajdonosai, alkalmazottai a válság elmúltával jó eséllyel külföldön fognak boldogulást keresni, nehezítve ezzel az egészségügynek a válság utáni “normál üzemű” újraindítását.

Tagjainktól érkező jelzések alapján (2. számú melléklet) a jelenlegi (nem ágazatspecifikus) támogatási rendszer nem indokolható igazságtalanságokat okoz: ugyanazt a feladatot ugyanabból a NEAK forrásból ellátó háziorvosi vagy fogorvosi vállalkozások közül az egyik kap támogatást, a másik nem, attól függően, hogy milyen adózási formát választott. Ez indokolatlan diszkrimináció a frontvonalban dolgozó közfeladatot ellátó orvosok között. Azt is jeleznem kell, hogy a fenti probléma nem kizárólag a mintegy 10.000 háziorvost és fogorvost érinti, hanem a közellátásban számtalan szakterületen vállalkozóként dolgoznak kollégák, akiket a fenti probléma ugyanígy érint.

A fentiek alapján kérjük tisztelt Miniszter Urat, hogy az egészségügyet társadalmi súlyának, jelentőségének megfelelően kiemelt ágazatként tekintse, és az egészségügyi vállalkozásoknak a vállalkozás formájától függetlenül biztosítson kiemelt kedvezményeket.

Budapest, 2020. április 8.

Tisztelettel:

Dr. Kincses Gyula
elnök s.k.
Magyar Orvosi Kamara


 

 

A koronavírus járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetben az egészségügyben dolgozók rendelkezésre állásának biztosítása, munkahelyük megőrzése és az egészségügyi szolgáltatók stabil, folyamatos működőképessége érdekében a 2020. március havi teljesítmények elszámolásától a NEAK a koronavírus (COVID 19) járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig az alábbi  módszertan alkalmazásával állapítja meg a finanszírozás mértékét.

2020.májustól kezdődően a NEAK a finanszírozás mértékét részben átlagfinanszírozással határozza meg a 43/1999. (III.3.) Korm.rendelet 5/B. §-a szerint, azaz a veszélyhelyzetet megelőző időszak háromhavi finanszírozási díj átlagának megfelelő finanszírozási díj utalására kerül sor.

Az egészségügyi szolgáltatók átlagfinanszírozásának meghatározása során a Célelőirányzatok jogcímből, továbbá a Működési költségelőleg, a Várólista csökkentés, az Extrafinanszírozás, a Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás, a Speciális finanszírozású szakellátás előirányzatok terhére történő kifizetések nem kerültek figyelembe vételre.

Ez utóbbi esetekben a finanszírozás továbbra is az általános szabályok szerint fog történni, azok kifizetése a normál szabályok szerinti módon, az átlagfinanszírozási díj felett történik.

Az átlagfinanszírozás átmeneti alkalmazása nem érinti az egészségügyi szolgáltatók 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletben és a finanszírozási szerződésben meghatározott kötelezettségeit. A szolgáltatóknak valamennyi (teljesítmény és egyéb) jelentési kötelezettségét teljesíteniük kell. A veszélyhelyzet megszűnését követően a teljesítményjelentések vonatkozásában az adathiány pótlására, hibás adat javítására nyitva álló - e rendeletben megállapított - határidők újrakezdődnek.

Az átlagfinanszírozásra vonatkozó valamennyi utólagos elszámolás a mindenkor hatályos jogszabály szerint fog történni. Azzal a szolgáltatóval, amellyel a NEAK-kal kötött finanszírozási szerződése bármilyen valamilyen jogcímen a veszélyhelyzet időtartama alatt megszűnik, az elszámolás során az 43/1999. (III.3.) Korm.rendelet 5/B. §-a szerinti finanszírozás nem vehető figyelembe, arra az általános elszámolási szabályok az irányadóak.

(Célelőirányzatok jogcím tartalmazza: Méltányossági alapon történő térítések, Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj, Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása, Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata, Egészségügyi dolgozók 2018-2020. évi béremelése, Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése, Fiatal szakorvosok támogatása)

Az átlagfinanszírozás azt a célt is szolgálja, hogy az egészségügyi szolgáltatók, a veszélyhelyzet ideje alatt is biztonsággal működhessenek és a hozzájuk forduló betegek rendelkezésére álljanak a készenléti ellátás szabályainak megfelelően. Tehát ha a konkrét betegellátás - a járványügyi helyzet miatt - nem is lehetséges, tájékoztassák és tanácsokkal lássák el a hozzájuk forduló nem akut problémával jelentkező betegeket.

Az átlagfinanszírozás mértékéről a NEAK az egészségügyi szolgáltatókat értesíti.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

A fent idézett tájékoztató a NEAK oldalán az alábbi linkre kattintva olvasható:
http://neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/koronavirus_szakmai_tajekoztatas/koronavirus_kozlemeny_9.html

 
Előző Következő