Kamarai választások 2019

MEGKEZDŐDÖTT A KAMARAI VÁLASZTÁS ELSŐ FORDULÓJA

Szavazatát valamennyi választókerületben interneten keresztül adhatja le május 29-ig az alábbi linken: https://valasztas.mok.hu/

2019-05-08 15:50


 

2019-04-30 18:30


 
Tájékoztató levél tagoknak

Tisztelt Kamara Tag! Kedves Kollégánk!

 

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII.törvény értelmében a kamara tisztségviselőinek és ügyintéző szervei nem tisztségviselői tagjainak megválasztása 4 évente esedékes.

A választási névjegyzékben szereplő tagnak – választókerületének besorolása alapján - joga van:

1.)    jelölteket állítania:

- 1 főt választókerületi elnöknek,

- választókerületének taglétszáma alapján minden betöltött 50 fő után 1 főt területi küldöttgyűlési küldöttnek,

- választókerületének taglétszáma alapján minden betöltött 100 fő után 1 főt országos küldöttközgyűlési küldöttnek,

2.)    más tagoktól kapott jelöléseket elfogadni, 

3.)    a jelöltlistára felkerült személyek közül titkos szavazással megválasztani a választókerületének elnökét, területi szervezete küldöttgyűlésének és a MOK országos küldöttközgyűlésének küldötteit.

 

Az erre vonatkozó tájékoztató levél, jelölő lapok és elfogadó nyilatkozatok a választási névjegyzékben szereplő tagok részére 2019. március 21-én postai úton feladásra kerültek.

 

A jelölőlapokon szereplő funkciókra a mellékelt jelölőlapok segítségével állíthat jelölteket. Jelöltek azok a kamarai tagok lesznek, akiket Ön a jelölőlapon név szerint megnevezett, és akik saját elfogadó nyilatkozatukon előzetesen megjelölték azt a funkciót, amelyre Ön jelölte. Tájékoztatjuk, hogy a választókerületekhez tartozó tagok neve és nyilvántartási (orvosi bélyegző) száma, valamint a választási szabályzat szervezetünk www.kamara.fogorvos.hu honlapján megtalálható. Mivel Ön a kamarai tagok bizalmából különféle funkciókra jelölést kaphat, tisztelje meg tagtársait azzal, hogy a levélben mellékelt jelölést elfogadó nyilatkozatokon bejelöli azokat a tisztségeket, ill. testületi tagságokat, amelyeket - jelölése esetén - kész elfogadni.

 

A jelölőlapok és az elfogadó nyilatkozatok beérkezési határideje: 2019. április 30. (kedd) 12.00 óra

Visszaküldési helye:

MOK Fogorvosok Területi Szervezete

Postacím: 1068 Budapest, Szondi u. 100.,

Fax: +36 1 269 18 76,

E-mail:kamara@fogorvos.hu(szkennelve).

E határidőn túl érkezett jelöléseket nem áll módunkban elfogadni.

 

A kitöltött jelölőlapok, valamint az elfogadó nyilatkozatok összevetésével kerülnek összeállításra a választás érvényes jelöltlistái, melyeket az alábbiakban meghirdetett választási intervallum kezdete előtt egy héttel a www.kamara.fogorvos.hu honlapunkon teszünk közzé, így Önnek is módjában áll majd megtekinteni azokat. 

 

Területi szervezetünk valamennyi választókerületében egységesen a

választásra 2019. május 07. és 2019. május 29. közötti időszakban,

távválasztás formájában, interneten keresztül kerül sor.

 

A távválasztáshoza következő feltételeknek megfelelő számítógépre van szüksége:

  • internetkapcsolattal rendelkezzen,
  • a következő böngészők valamelyike álljon rendelkezésre: Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera, Safari.

 

A MOK távválasztási felülete a www.valasztas.mok.hu oldalon érhető el, amit a böngésző címsorába kell begépelnie.

A szavazáshoz azonosítania kell magát a nyilvántartási (orvosi bélyegző) számával, vagy adóazonosító jelével,

és a születési dátumával.

 

Amennyiben a böngészője tanúsítvány hibára figyelmezteti, kérjük, ellenőrizze a számítógépének dátumbeállítását. Amennyiben az helyes, de a hiba továbbra is fenn áll, kérjük, ezt szíveskedjen jelezni. Az azonosítást követően a rendszer tartalmazza a szavazás lépéseire vonatkozó instrukciókat, melyeket követve véglegesítheti szavazatát. A rendszer érvénytelen adatok esetén nem rögzíti a kísérletet. Leadott szavazatát a rendszer nem párosítja Önnel, így a későbbiekben sem azonosítható,hogy Ön kire szavazott.

 

Amennyiben a szavazáson résztvevők száma nem éri el az adott választókerülethez tartozó tagok számának több mint 25%-át, úgy 2019. június 17.és 2019. július 02. közötti időszakban második választási fordulóra kerül sor. A második fordulóban a szavazás - az első fordulóval megegyező módon -, az első forduló jelöltjeire leadható szavazatokkal zajlik. A szavazás második fordulója a szavazatot leadó tagok számára tekintet nélkül érvényes. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az esetleges második forduló megtartására vonatkozóan újabb, postai úton megküldendő értesítés már nem kerül kézbesítésre. Az erről szóló információ a www.kamara.fogorvos.hu honlapon kerül majd közzétételre.

 

Az internettel nem rendelkező tagok számára a távválasztás lehetőségét a 1068 Budapest, Szondi u. 100. cím alatti székhelyünkön biztosítjuk, továbbá a MOK Területi Szervezeteinek irodáiban – ügyfélfogadási időben és előzetes telefonon történő bejelentkezés alapján – is lehetőség van a távválasztási felület eléréséhez. További kérdések esetén a +36 1 353 21 88-astelefonszámon készséggel állunk rendelkezésére.

 

 

 

 

MOK Fogorvosok Területi Szervezete

elnöksége

2019-03-21 16:20


 

2019-03-01 08:08


 
Tájékoztatjuk, hogy adatvédelmi okokból csak a saját választókerülete választói névjegyzékét tekintheti meg, felhasználónév (pecsétszám) és jelszó (születési dátum) megadásával.

2019-03-14 10:43