MARADJUNK EGYÜTT! 2.0 (Hírlevél a MOK Fogorvosok Területi Szervezete tagsága részére: 2023.03.12.)

Tisztelt Kollégák!

2023. március 10-én a MOK Fogorvosok Területi Szervezete elnökségi ülést tartott. E fórum a MOK Országos Elnökségétől teljesen független, egyetlen közös tagunk sincs.

A MOK Fogorvosok Területi Szervezete Elnöksége egyhangúlag elhatárolódik minden politikai visszhanggal átitatott megnyilvánulástól és munkáját kizárólag szakmai alapon kívánja végezni és a tagságát képviselni.
A Fogorvosok Területi Szervezete mindenkor tartotta, és tartja magát a hivatásrendi köztestület működési szabályaihoz, munkáját és kommunikációját a szakmai szervezetekkel és a mindenkori egészségügyi kormányzattal együttműködve, politikamentesen végzi a fogorvostársadalom érdekében. Soha nem tett, és nem tesz politikai felhangú nyilatkozatokat sem személyesen, sem a sajtóban, sem a közösségi médiában, mert az a szakmai érdekképviseletnek ártana.

Kérem a tisztelt tagságot, hogy amennyiben bárki politikai hivatkozással próbálja maradásra ösztönözni telefonos, e-mailes vagy személyes megkeresésekkel, azt haladéktalanul jelentsék Titkárságunknak, mert ezektől a MOK Fogorvosok Területi Szervezete szintén teljes mértékben elhatárolódik.

Elnökségünk egyhangú határozatában deklaráltaknak megfelelően az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosításának következtében a kamarai jogkörből elvont etikai eljárások ügyének rendezése érdekében levelet küldtünk a Belügyminiszter Úrnak, felajánlva az évtizedek óta működő regionális fogorvosi etikai bizottságaink tapasztalt tagjainak szakértő együttműködését az Egészségügyi Tudományos Tanács részére. Ezzel is a fogorvos tagok elleni eljárások szakmaiságát szeretnénk az e téren jártas kollégák közreműködésével segíteni.   

Kommunikációs stratégiánk sikerességének zálogairól részben már tájékoztattuk Önöket (az kizárólag a Fogorvosok TESZ Elnökség munkájának köszönhető, ellentétben a megtévesztően megjelent egyéb tájékoztatásokkal).
A tagságunk részére 2023. március 3-án kiküldött hírlevelünk ITT olvasható.

Az alapellátásban dolgozó kollégák érdekeinek képviseltére e kommunikációnak köszönhetően 2019-óta most egyedülálló lehetőség adódott: az OKFŐ felkérésére személyes, szakértői meghívást kaptam az alapellátási munkacsoportban való közreműködésre, ezért kérem Önöket, hogy problémáikat, és konstruktív javaslataikat küldjék meg közvetlenül a tagsagiforumFTESZ@gmail.com e-mail címre, hogy azokat szükség szerint munkaanyagainkba integrálva a lehető legjobb indítványokat tehessünk.

Tisztelt Kollégák!

A mi feladatunk itt azonban nem ér véget. Számos és hangsúlyos feladat áll még előttünk:

  • még mindig nem megoldott az iskolafogorvosok égető problémaköre;
  • a szakellátók jogállása és finanszírozási helyzete;
  • a területi ellátási kötelezettség nélküli kollégáink képviselete;
  • és a tagságunk legnagyobb részét képező magánfogorvosi kör érdekképviselete. Az érdekükben megfogalmazott állásfoglalásunk, - mely az állami ellátásba történő részvételük szándékára irányuló tervezet cáfolása volt -, is láttatni engedi, hogy számunkra mennyire fontos jelenlétük. Az elmúlt évek igazi vesztesei közt sokan az ő köreikből kerültek ki, hiszen COVID-járvány idején történt bevételkiesésük kompenzálására semmilyen juttatásban nem részesültek, noha az általános ellátásban is helyt állva bizonyították elkötelezettségüket.

MARADJUNK EGYÜTT!

Hogy mi, fogorvosok, a lehető legnagyobb autonómiával

  • magunk szabhassunk irányt,
  • folytatólagosan biztosíthassuk Önöknek a továbbképzésben való részvételt tagi szolgáltatásunk keretei közt,
  • szükséges esetben jogsegélyt nyújthassunk,
  • ellátási területtől függetlenül mindannyian egyformán fontosnak érezhessük magunkat,
  • és hogy ne lehessünk perifériára kényszerítve az orvosszakma képviselői közt úgy, hogy munkásságunk a humán egészség prevenciós kapuja, ellátásunk jelentősége ezért megkérdőjelezhetetlen!

Egységes érdekünk, hogy a fogorvostáradalom együtt maradjon. A jövőben érdeket képviselni csak úgy fogunk tudni, ha mögöttünk erős és jelentős számú tagság áll.
A Fogorvosok Területi Szervezete mindig a fogorvosok szakmai érdekeiért dolgozott és ez után is ezt szeretnénk tenni. Ehhez azonban mindannyiukra szükségünk van.

Kérjük Önöket, hogy akik eddig még nem tették meg - a megadott határidőn belül (mielőbb, de legkésőbb 2023. április 1. (szombat) 24:00-ig történő beérkezéssel) küldjék vissza tagfenntartó nyilatkozataikat, melyet az alábbi linken keresztül érnek el.

https://www.kamara.fogorvos.hu/?module=news&action=show&nid=272697

 

Bízva az összetartozás erejében,
kollegiális üdvözlettel

Dr. Linninger Mercedes
elnök

 
2023-03-12 19:35