V. A SZAKKÉPZÉSRE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

16/2010. (IV.15.) EüM rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól

64/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet

az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi képesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről