II. A PRAXISJOGRA VONATKOZÓ LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK

2000. évi II. törvény

az önálló orvosi tevékenységről

313/2011. (XII.23.) Kormányrendelet

az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról

4/2000. (II.25.) EüM. rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről