IV. A GYÓGYSZERELLÁTÁSRA ÉS A GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK

2006. évi XCVIII. törvény

a biztonságos és gazdaságos gyógyszer - és gyógyászati segédeszköz - ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

7/2004. (XI.3.) EüM rendelet

a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának,  javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről

44/2004. (IV.28.) ESzCsM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról