Főoldal


 

 

Kapták: MOK Területi Szervezetei

Tisztelt Elnök Asszony, Elnök Úr,

Mint előző levelemben írtam, a MOK elnöksége 2020 április 2.án levélben fordult Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterhez, a gazdaság újraindításáért felelős akciócsoport vezetőjéhez, melyben az egészségügyben dolgozó vállalkozások bekerüljenek a veszélyeztetett és támogatott ágazatok körébe.

Az Akciócsoport válaszából azt tudtuk meg, hogy a bejelentett gazdaságmentő intézkedéscsomag nem tartalmaz az egészségügyi ágazatra vonatkozó kedvezményeket, és hogy Orbán Viktor Miniszterelnök Úr 2020.04.06.-i bejelentésének megfelelően az Innovációs és Technológiai Minisztérium feladatává vált a gazdaságvédelmi program koordinálása, irányítása.

Ezért a mellékelt levélbe fordultunk Palkovics miniszter úrhoz.

A közelgő húsvéti ünnepekhez békét, nyugalmat kívánok a várható megpróbáltatások előtt.

Áldott ünnepeket kívánva:

Kincses Gyula

___________________________________________________________________

Dr. Palkovics László
Miniszter részére
Innovációs és Technológiai Minisztérium

Tisztelt Miniszter Úr,

2020 április 2-án a Magyar Orvosi Kamara elnöksége levélben fordult Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, a gazdaság újraindításáért felelős akciócsoport vezetőjéhez, melyben az egészségügyben dolgozó vállalkozások bekerüljenek a veszélyeztetett és támogatott ágazatok körébe.

A mellékelt levelünkben javasoltuk a 47/2020. (III.18.) Korm. Rendelet, valamint a 61/2020. (III.23.) Korm. Rendelet módosítását, annak érdekében, hogy a megfogalmazott veszélyeztetett ágazatok körébe

  • az egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690)
  • a szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622)
  • az általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621)
  • a fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623)
  • a fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610)
  • az idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810)

tevékenységet folytató, nem kisadózó vállalkozások is bekerüljenek, így a járvány okozta nehéz helyzetben az adózási könnyítés segítségével megtarthassák a munkahelyeket, fenntarthassák bérleti szerződéseiket, és vállalkozásaik a járvány lecsengésével ismét szolgáltathassanak.

Az Akciócsoport válaszából azt tudtuk meg, hogy a bejelentett gazdaságmentő intézkedéscsomag nem tartalmaz az egészségügyi ágazatra vonatkozó kedvezményeket, és hogy Orbán Viktor Miniszterelnök Úr 2020.04.06.-i bejelentésének megfelelően az Innovációs és Technológiai Minisztérium feladatává vált a gazdaságvédelmi program koordinálása, irányítása.

Ezért fordulunk Miniszter Úrhoz, hogy nem kisadózó egészségügyi vállalkozások megsegítését kiemelt prioritásként kezelni szíveskedjen.

Egyrészt önmagában az egészségügyi ágazat a jelen helyzetben kiemelt figyelmet és megbecsülést érdemel, másrészt itt is le kell írni, hogy a járvány alatt bedőlő egészségügyi vállalkozások orvos tulajdonosai, alkalmazottai a válság elmúltával jó eséllyel külföldön fognak boldogulást keresni, nehezítve ezzel az egészségügynek a válság utáni “normál üzemű” újraindítását.

Tagjainktól érkező jelzések alapján (2. számú melléklet) a jelenlegi (nem ágazatspecifikus) támogatási rendszer nem indokolható igazságtalanságokat okoz: ugyanazt a feladatot ugyanabból a NEAK forrásból ellátó háziorvosi vagy fogorvosi vállalkozások közül az egyik kap támogatást, a másik nem, attól függően, hogy milyen adózási formát választott. Ez indokolatlan diszkrimináció a frontvonalban dolgozó közfeladatot ellátó orvosok között. Azt is jeleznem kell, hogy a fenti probléma nem kizárólag a mintegy 10.000 háziorvost és fogorvost érinti, hanem a közellátásban számtalan szakterületen vállalkozóként dolgoznak kollégák, akiket a fenti probléma ugyanígy érint.

A fentiek alapján kérjük tisztelt Miniszter Urat, hogy az egészségügyet társadalmi súlyának, jelentőségének megfelelően kiemelt ágazatként tekintse, és az egészségügyi vállalkozásoknak a vállalkozás formájától függetlenül biztosítson kiemelt kedvezményeket.

Budapest, 2020. április 8.

Tisztelettel:

Dr. Kincses Gyula
elnök s.k.
Magyar Orvosi Kamara


 

 

A koronavírus járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetben az egészségügyben dolgozók rendelkezésre állásának biztosítása, munkahelyük megőrzése és az egészségügyi szolgáltatók stabil, folyamatos működőképessége érdekében a 2020. március havi teljesítmények elszámolásától a NEAK a koronavírus (COVID 19) járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig az alábbi  módszertan alkalmazásával állapítja meg a finanszírozás mértékét.

2020.májustól kezdődően a NEAK a finanszírozás mértékét részben átlagfinanszírozással határozza meg a 43/1999. (III.3.) Korm.rendelet 5/B. §-a szerint, azaz a veszélyhelyzetet megelőző időszak háromhavi finanszírozási díj átlagának megfelelő finanszírozási díj utalására kerül sor.

Az egészségügyi szolgáltatók átlagfinanszírozásának meghatározása során a Célelőirányzatok jogcímből, továbbá a Működési költségelőleg, a Várólista csökkentés, az Extrafinanszírozás, a Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás, a Speciális finanszírozású szakellátás előirányzatok terhére történő kifizetések nem kerültek figyelembe vételre.

Ez utóbbi esetekben a finanszírozás továbbra is az általános szabályok szerint fog történni, azok kifizetése a normál szabályok szerinti módon, az átlagfinanszírozási díj felett történik.

Az átlagfinanszírozás átmeneti alkalmazása nem érinti az egészségügyi szolgáltatók 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletben és a finanszírozási szerződésben meghatározott kötelezettségeit. A szolgáltatóknak valamennyi (teljesítmény és egyéb) jelentési kötelezettségét teljesíteniük kell. A veszélyhelyzet megszűnését követően a teljesítményjelentések vonatkozásában az adathiány pótlására, hibás adat javítására nyitva álló - e rendeletben megállapított - határidők újrakezdődnek.

Az átlagfinanszírozásra vonatkozó valamennyi utólagos elszámolás a mindenkor hatályos jogszabály szerint fog történni. Azzal a szolgáltatóval, amellyel a NEAK-kal kötött finanszírozási szerződése bármilyen valamilyen jogcímen a veszélyhelyzet időtartama alatt megszűnik, az elszámolás során az 43/1999. (III.3.) Korm.rendelet 5/B. §-a szerinti finanszírozás nem vehető figyelembe, arra az általános elszámolási szabályok az irányadóak.

(Célelőirányzatok jogcím tartalmazza: Méltányossági alapon történő térítések, Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj, Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása, Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata, Egészségügyi dolgozók 2018-2020. évi béremelése, Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése, Fiatal szakorvosok támogatása)

Az átlagfinanszírozás azt a célt is szolgálja, hogy az egészségügyi szolgáltatók, a veszélyhelyzet ideje alatt is biztonsággal működhessenek és a hozzájuk forduló betegek rendelkezésére álljanak a készenléti ellátás szabályainak megfelelően. Tehát ha a konkrét betegellátás - a járványügyi helyzet miatt - nem is lehetséges, tájékoztassák és tanácsokkal lássák el a hozzájuk forduló nem akut problémával jelentkező betegeket.

Az átlagfinanszírozás mértékéről a NEAK az egészségügyi szolgáltatókat értesíti.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

A fent idézett tájékoztató a NEAK oldalán az alábbi linkre kattintva olvasható:
http://neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/koronavirus_szakmai_tajekoztatas/koronavirus_kozlemeny_9.html

 

Tisztelt Elnök Úr,

Nagyon köszönjük a támogató hozzáállást!

Javaslatainkat elküldtük a Szakmai Kollégium Fog- és Szájbetegségek Tagozatának és a Tanács elnökének is. Hermann professzor Úr biztosított a javaslataink támogatásáról és időközben már továbbította is azokat Miniszter Úr felé. Bízunk az elfogadásukban.

Kitartást és sok egészséget kívánva maradok tisztelettel,

Dr. Segatto Emil PhD

MÁFT elnök

 ___________________________________________________________________________

Dr. Segatto Emil

elnök úr részére

Magyar Állcsont-Ortopédiai és Fogszabályozási Társaság

Tisztelt Elnök Úr!

Köszönöm megkeresését. Több fogszabályozó kollega jelezte, hogy a sürgősségi ellátás szakmai szabályai a fogszabályozás területén eltérőek és másképpen értelmezhetők. 

Tiszteletreméltó és példaértékű, hogy a MÁFT ezt nem csak észrevételezi, hanem szakmai ajánlásokat is megfogalmaz. Szakmai kompetencia hiányában a Fogorvosi Tagozat ezt nem véleményezheti, de fontosnak tartja, hogy e racionális, szakmailag megalapozott kérést támogassa. 

Szakmai kérdésekben a Szakmai Kollégium Fog- és Szájbetegségek Tagozata és Tanácsa illetékes nyilatkozni, mint a miniszter tanácsadó testülete. Minden szakmai szervezettel különösen ebben a kritikus helyzetben együttműködve igyekszünk mindent megtenni a betegek érdekében. Törvényes keretek között törekednünk kell arra, hogy a gyógyítás szabadsága érvényesülhessen. 

Támogatásunkról biztosítva, kollegiális üdvözlettel:

Dr. Gerle János

elnök


 
Tisztelt Ügyfelünk!
 
A Kormány 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelete értelmében, ha az  egészségügyi dolgozó működési nyilvántartásának érvényességi ideje 2020. március 11-ét követően, a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt jár le, a  nyilvántartás érvényességi ideje 2020. március 15-től a  veszélyhelyzet lejártát követő 90 nappal meghosszabbodik.
A jogszabály vonatkozik minden, a veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró működési nyilvántartásra, ezért a rendelkezést ezen működési nyilvántartások időtartamának megállapításánál figyelembe kell venni akkor is, ha az adott egészségügyi dolgozó működési nyilvántartása a nyilvántartás érvényességi idejének meghosszabbítására vonatkozó külön rendelkezést nem tartalmaz. Az egészségügyi dolgozó a működési nyilvántartás érvényességi idejének a rendelet alapján történt meghosszabbítása időtartama alatt egészségügyi tevékenységvégzésre jogosult.
 
A 2020. március 11-ét követően lejárt (lejáró), azonban a kormányrendelet hatályba lépését megelőzően már megújított nyilvántartások érvényességi idejét nem érinti a fent hivatkozott meghosszabbítás, azok a lejárattól számított 5 évig érvényesek.  
 
A működési nyilvántartással kapcsolatos kérelmek feldolgozása a veszélyhelyzet időtartama alatt is folyamatos.
A veszélyhelyzet időtartama alatt a kérelmek a postai úton kívül e-mailben, az omn@aeek.hu e-mail címen is előterjeszthetők. Az e-mailben megküldött kérelmeket is kizárólag aláírva, a szükséges mellékletekkel együttesen fogadjuk el. Kérjük ezért, hogy a kitöltött kérelmet nyomtassa ki, írja alá, csatolja hozzá a kérelem pozitív elbírálásához szükséges mellékleteket és szkennelést követően küldje meg a fenti e-mail címünkre. A hiányos kérelmeket visszaküldjük.
A személyes ügyfélszolgálat zárva tartására tekintettel a kérelmek személyesen nem nyújthatók be.
 
Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi dolgozó a kötelező elméleti továbbképzését a 11/2020. (III.14.) EMMI rendelet értelmében 2021. december 31-ig távoktatás keretében is megtartható továbbképzéssel is teljesítheti.
 
Tisztelettel:
ÁEEK EFF Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztály

 

Csendesen alszik, megpihent végleg

angyalok bölcsője ringatja már

nem jöhet vissza, hiába hívjuk

emléke szívünkben otthont talál…

 

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik tisztelték és szerették, hogy

Dr. Pap-Majoros Elza

(1958 – 2020)

türelemmel viselt hosszú betegség után
2020. március 29-én távozott közülünk.

Drága emléke szívünkben örökké él!


 

 

 
Előző Következő