Főoldal

Tisztelt Kollegák!

A tegnapi napon honlapunkon már közzétettük a 2020. március 14-én megjelent, az emberi erőforrások minisztere 10/2020. (III.14.) EMMI rendelete a kihirdetett veszélyhelyzet miatt szükséges egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendelet módosítását, amely szabályozza a fogorvosi szolgálatok betegellátási rendjét. 

A rendelet szövege az alábbi linkre kattintva elérhető:

https://www.kamara.fogorvos.hu/?module=news&action=getfile&fid=253502

A MOK Fogorvosok Területi Szervezete a szakvéleményeket és intézkedési terveket összesítve 2020. március 16-án (hétfőn) - a rendelkezésére álló hírközlő csatornáin keresztül - részletes tájékoztatást küld minden fogorvos kollega számára.

Budapest, 2020. március 15.

A MOK Fogorvosok Területi Szervezete

Elnöksége nevében:

Dr. Gerle János

elnök


 

 

 

Tisztelt Tagjaink!

Magyarország Kormánya által meghirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel, a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete (MOK FTESZ) annak érdekében, hogy feladatait a továbbiakban is folyamatosan el tudja látni, 2020. március 16-tól a személyes ügyfélfogadást határozatlan ideig szünetelteti.

Kérjük tagjainkat, hogy tagsági viszonyukkal kapcsolatos ügyeik intézését, kamarai hatáskörbe tartozó megkereséseiket a MOK FTESZ elektronikus és telefonos elérhetőségein tegyék meg:

e-mail: ugyfelszolgalat@fogorvos.hu

telefon: +36 1 353 2188 kedden és csütörtökön 9.00 – 15.00 között

Hivatali kapu:

rövid név: MOKFTESZ

KRID azonosító: 617710918

tájékoztatás: www.kamara.fogorvos.hu

Tájékoztatjuk, hogy az ügyviteli feladatok ellátása továbbra is folyamatosan történik, a fent jelzett elektronikus csatornákon, a MOK FTESZ munkatársai hétköznapokon, továbbra is a tagság rendelkezésére állnak.

Együttműködésüket és megértésüket ezúton is köszönjük.

 

Dear Members,

According to the emergency declared by the Government of Hungary the Dental Section of the Hungarian Medical Chamber (MOK FTESZ), in order to continue to carry out its duties, will suspend personal client engagement from March 16, 2020 for an indefinite period.

Members are kindly requested to address their membership matters and inquiries within the competence of the Dental Section at MOK FTESZ's electronic and telephone contact points:

e-mail: ugyfelszolgalat@fogorvos.hu

phone: +36 1 353 2188 Tuesday and Thursday 9.00 – 15.00

Informations: www.kamara.fogorvos.hu

Thank you for your cooperation


 

A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet esetén a gyógyszer kiadója a gyógyszer kiadását felírási igazolás nélkül is teljesíti azon személy részére, aki a beteg TAJ-át közli, és saját természetes személyazonosító adatait külön törvény szerint hitelt érdemlően igazolja. A gyógyszer kiadója a jogszabályban rögzített szükséges adatokat elektronikusan rögzíti.


 

Iktsz: VII/41-7/2020.


Dr. Horváth Ildikó
egészségügyért felelős államtitkár
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egészségügyért Felelős Államtitkárság


Tisztelt Államtitkár Asszony!

Örömmel értesültünk a hivatalos bejelentésről, mely szerint a múlt évi hosszú tárgyalássorozat után született megállapodás eredményeként a közfinanszírozott alap- és szakellátó fogorvosi szolgálatok rezsitámogatása egységesen 380.000 Ft-ra emelkedett.

Ezúton is szeretnénk megköszönni Önnek és munkatársainak, kiemelten dr. Sebestyén Beáta főosztályvezető asszony fáradozását és konstruktivitását közös ügyünkért, a betegellátás biztonságáért. Ezzel a megállapodásban rögzített „második lépcső” is teljesült, mely beépült a fogászati kasszába. Ezt jelentős előrelépésnek tekintjük és folytatni kívánjuk az együttműködést a továbbiakban is.

Szeretnénk újra tárgyalóasztalhoz ülni a jövő évi költségvetés előkészítési időszakában annak érdekében, hogy a „harmadik lépcsőben” megjelenő forrásbővítés részleteit megvitathassuk.

A finanszírozás kérdésein túlmenően tárgyalni szeretnénk a fogászati ellátás biztonságának és hatékonyságának növeléséről, strukturális és működési kérdésekről. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az új szakfelügyelői, valamint a rövidesen megalakuló kollegiális vezetői rendszerrel együttműködve és összehangoltan lássuk el feladatainkat. Közös erővel igyekezzünk megállítani a közfinanszírozott praxisaink kiürülését és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a pályakezdő fiatal kollegák számára alternatívát jelentsen a közfinanszírozott ellátásban gyógyítani. Ennek alapfeltétele - többek között - az egzisztenciális biztonság elérése, a kiszámítható szakmai karrier, a kor követelményeinek megfelelő, jó szakmai színvonalú gyógyítás finanszírozási feltételeinek megteremtése.

Továbbá fontosnak tartjuk, hogy a kis számú, de nélkülözhetetlen feladatot ellátó, nagy szakmai felkészültségű és tapasztalatú, több szakvizsgával rendelkező közalkalmazotti munkaviszonyban dolgozó alap- és szakellátó kollegák - akik eddig gyakorlatilag minden bérrendezésből, plusz forrás juttatásból kimaradtak - egzisztenciális boldogulását is tűzzük napirendre.

Az eddigi eredményes együttműködést megköszönve, a folytatásban bízva válaszát várjuk.

Budapest, 2020. február 27.


Tisztelettel

 

Dr. Hermann Péter
Szakmai Kollégium Fog-és Szájbetegségek Tanácsa
elnök


Dr. Gerle János
MOK Fogorvosok Területi Szervezete
elnök


 

 

Közel háromszorosára nőtt a közfinanszírozott fogorvosi alap-és szakellátó praxisok havi támogatása, a jelentős összegű emelés javít a helyzeten, de várunk a jövő évi folytatásra – mondta el lapunknak dr. Gerle János, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Fogorvosi Tagozatának elnöke. A fogászati szolgálatok rezsitámogatása 380 ezer forint összegre emelkedett. A Tagozat elnöke elmondta, tavaly az Emberi Erőforrások Minisztériumával folytatott tárgyalásokon született megállapodás értelmében a plust finanszírozásról három lépcsőben állapodtak meg. Ebből az első volt, hogy közfinanszírozott fogorvosi alap- és szakellátó szolgáltatók egyszeri 1,5 millió forint kiegészítő díjazást kaptak 2019. decemberében. A második, mostani lépcső már beépült a költségvetésbe, hiszen innentől kezdve minden hónapban a megemelt összeget kapják a praxisok. A harmadik lépcső pedig 2021. januárjában lesz, addig is folytatjuk a tárgyalásokat, mert rövidesen elkészül a jövő évi költségvetés.

Dr. Gerle János szerint a mostani emelés még nem elegendő: míg az ugyancsak közfinanszírozott háziorvosi praxisok havi 1,8 millió forintnyi finanszírozást kapnak, addig a fogászatok most érték el a havi 1,3 - 1,4 millió forintot, míg a fogorvosi praxisok működtetése nagyságrendileg költségigényesebb, többe kerül. – Ebből az egy hónapra jutó forrásból ki kell fizetni az orvosok és az asszisztensek bérét, a rendelő rezsiköltségét, nem beszélve a fogászatok kiemelt eszköz- és anyagköltségekről – sorolta a szakember. Cél a megalapozott közgazdasági számításokkal alátámasztott finanszírozási volumen elérése.

A mostani 380 ezer forint már érezhető mértékű praxistámogatás, amit üdvözlünk: szükséges, de nem elégséges – fogalmazott a Tagozat elnöke. Kiemelte, továbbra is problémát jelent, hogy kiürülnek az alapellátó praxisok, a rossz életkorfa következtében sokan nyugdíjba vonulnak, ám kevés fiatal választja ezt az utat, mert jelenleg nem teremt biztos és kiszámítható egzisztenciát. Van külső elszívó erő a határon túli elvándorlás, illetve belső is, a magánszektorba. A közös célunk az egészségügyi tárcával, hogy növeljük a betegellátás biztonságát és hogy legalább ne nőjön a betöltetlen közfinanszírozott fogorvosi praxisok száma – összegezte dr. Gerle János.https://magyarnemzet.hu/belfold/javit-a-fogorvosok-helyzeten-az-emeles-7801886/


 

 

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 23. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

„(14) A szakellátást nyújtó fogorvosi szakrendelést működtető fogorvosi szolgáltatók havonta 380 000 Ft összegű rezsitámogatásra jogosultak szakrendelésenként. A havi 380 000 Ft összegű díjazás a heti 30 órás rendelési időben működő szakrendelések esetében kerül kifizetésre, az ennél alacsonyabb rendelési időben működő szakrendelések időarányosan csökkentett mértékű rezsitámogatásra jogosultak. A rezsitámogatás utalványozására a 22. § (3)–(5) bekezdés szerinti díjjal egyidejűleg kerül sor.”

2. § Az R. a következő 76/Y. §-sal egészül ki:

„76/Y. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 7/2020. (I. 31.) Korm. rendelettel megállapított 23. § (13) és (14) bekezdés szerinti díjazásra az érintett egészségügyi szolgáltatók 2020. január hónaptól jogosultak.”

3. § Az R.

a) 22. § (2) bekezdésében az „A finanszírozóval kötött – területi ellátási kötelezettség nélküli – szerződés alapján” szövegrész helyébe az „A finanszírozóval területi ellátási kötelezettségen kívüli közfeladat ellátására kötött szerződés alapján” szöveg,

b) 22.  § (5)  bekezdésben a  „területi ellátási kötelezettség nélküli” szövegrész helyébe a  „területi ellátási kötelezettségen kívüli közfeladatot ellátó” szöveg,

c) 22. § (8) bekezdésében a „területi ellátási kötelezettség nélkül működő” szövegrész helyébe a „területi ellátási kötelezettségen kívüli közfeladatot ellátó” szöveg,

d) 23. § (13) bekezdésében a „130 000 Ft” szövegrészek helyébe a „380 000 Ft” szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

 miniszterelnök


 
Előző Következő